Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gunstige effecten en veiligheid van ARNI bij oudere HFrEF-patiënten

Age Differences in Effects of Sacubitril/Valsartan on Cardiac Remodeling, Biomarkers, and Health Status

Literatuur - Murphy SP, Ward JH, Piña IL, et al. - JACC Heart Fail. 2022 Dec;10(12):976-988. doi: 10.1016/j.jchf.2022.07.001

Introductie en methoden

Achtergrond

Hoewel vaststaat dat sacubitril/valsartan (Sac/Val) gunstige klinische effecten heeft bij HFrEF-patiënten, is het gebruik ervan laag bij oudere HFrEF-patiënten die in aanmerking komen voor ARNI-therapie [1]. Dit kan deels te maken hebben met de waargenomen onzekerheid over de gunstige klinische effecten en verdraagbaarheid in deze populatie [2], wat weer te maken heeft met het beperkte aantal RCT’s bij patiënten ouder dan 65 jaar en nog minder bij patiënten ouder dan 75 jaar [3,4].

Eerder toonde de PROVE-HF (Effects of Sacubitril/Valsartan Therapy on Biomarkers, Myocardial Remodeling, and Outcomes) studie dat behandeling met Sac/Val gepaard ging met een daling van cardiovasculaire biomarkers die zijn gekoppeld aan processen van cardiale hermodellering en met een verbetering in bepalingen van cardiale hermodellering en de gezondheidsstatus, ongeacht geslacht en ras [5,6]. Aangezien de onderzoekers van deze studie bewust hadden geprobeerd oudere patiënten te includeren, was 24% van de deelnemers 75 jaar of ouder.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten leeftijdgerelateerde verschillen in de effecten van Sac/Val op cardiovasculaire biomarkers, gezondheidsstatus en echocardiografische bepalingen van omgekeerde cardiale hermodellering in de PROVE-HF-studie.

Methoden

Dit was een post-hocanalyse van de PROVE-HF-studie, een 52 weken durende, multicentrische fase 4-studie met open label en 1 studiearm waarin Sac/Val werd gestart en daarna getitreerd naar een streefdosis van 97 mg/103 mg tweemaal daags bij 794 HFrEF-patiënten. De concentraties van NT-proBNP, hs-cTnT en soluble suppression of tumorigenesis 2 (sST2) werden gemeten. De gezondheidstoestand werd beoordeeld met de algemene samenvattende score op de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ)-23. Met transthoracale echocardiografie werden de LVEF, het geïndexeerd LV-eind-systolisch volume (LVESVi), het geïndexeerd LV-eind-diastolisch volume (LVEDVi) en het linkeratriumindexvolume (LAVi) gemeten. Ook werden nadelige events beoordeeld.

Belangrijkste resultaten

Veranderingen in cardiovasculaire biomarkers

Veranderingen in gezondheidsstatus

Veranderingen in omgekeerde cardiale hermodellering

Nadelige events

Conclusie

In een post-hocanalyse van de PROVE-HF-studie werd Sac/Val goed verdragen en resulteerde deze behandeling in verbeteringen in prognostische biomarkers, gezondheidsstatus en echocardiografische bepalingen van omgekeerde cardiale hermodellering na 12 maanden bij oudere HFrEF-patiënten. Studiedeelnemers van ≥75 jaar vertoonden echter een significant kleinere NT-proBNP-reductie en een significant mindere grote, zij het wel klinisch zinvolle, verbetering van de samenvattende KCCQ-23-score vergeleken met de leeftijdsgroepen <65 jaar en 65-74 jaar.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: