Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effecten van cardiale myosineremmer op inspanningsprestatie bij obstructieve HCM

Effects of Mavacamten on Measures of Cardiopulmonary Exercise Testing Beyond Peak Oxygen Consumption: A Secondary Analysis of the EXPLORER-HCM Randomized Trial

Literatuur - Wheeler MT, Olivotto I, Elliott PM, et al. - JAMA Cardiol. 2023 Jan 18;e225099 [Online ahead of print]. doi: 10.1001/jamacardio.2022.5099

Introductie en methoden

Achtergrond

Eerder werden in de EXPLORER-HCM-studie de werkzaamheid en veiligheid van de cardiale myosineremmer mavacamten onderzocht bij patiënten met symptomatische obstructieve hypertrofische cardiomyopathie (HCM). Deze RCT toonde dat behandeling met mavacamten klachten verminderde en de piekzuurstofopname (pVO2) verbeterde vergeleken met placebo [1]. De effecten van mavacamten op andere maximale en submaximale parameters van de inspanningsprestatie in deze populatie blijven echter onduidelijk.

Doel van de studie

Het doel van de studie was het effect van mavacamten op de inspanningsfysiologie te onderzoeken met behulp van een cardiopulmonale inspanningstest (cardiopulmonary exercise testing, CPET) bij patiënten met symptomatische obstructieve HCM en daardoor de kennis over deze ziekte uit te breiden.

Methoden

Dit was een vooraf gespecificeerde verkennende analyse van de EXPLORER-HCM-studie (Mavacamten for treatment of symptomatic obstructive hypertrophic cardiomyopathy). In deze multinationale, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT werden 251 patiënten met symptomatische obstructieve HCM gerandomiseerd naar mavacamten (startdosis van 5 mg) of een overeenkomstige placebo gedurende 30 weken. CPET werd uitgevoerd aan de hand van een gestandaardiseerd loopband- of fietsergometertestprotocol op baseline en na 30 weken.

Uitkomstmaten

Naast pVO2 (dat een component van de samengestelde primaire uitkomstmaat en een vooraf gespecificeerde secundaire werkzaamheidsuitkomstmaat was), werden de volgende vooraf gespecificeerde verkennende cardiovasculaire en prestatieparameters beoordeeld: kooldioxide-output (VCO2), minuutventilatie (VE), piek-VE/VCO2-ratio, ventilatoire efficiëntie (VE/VCO2-helling), piek-respiratoire-uitwisselingsratio (RER), piekcirculatievermogen (pVO2 × piek-systolische bloeddruk), ventilatievermogen (piek-systolische bloeddruk/VE/VCO2-helling), piek-metabole equivalenten (MET’s), partiële druk van maximale CO2-waarde (PETCO2), piekinspanningstijd, ventilatoire drempel en VO2/werklast-helling.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze vooraf gespecificeerde verkennende analyse van de EXPLORER-HCM-studie verbeterde mavacamten de inspanningscapaciteit van patiënten met symptomatische obstructieve HCM over een reeks van (maximale en submaximale) CPET-parameters, naast pVO2. De auteurs menen dat hun “bevindingen suggereren dat mavacamten mogelijk geassocieerd is met verbetering van het vermogen van patiënten [met obstructieve HCM] om fysieke activiteiten uit te voeren”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: