Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Biomarkers hs-cTnT, GDF-15 en IL-6 gerelateerd aan ongunstige cardiovasculaire uitkomsten bij HFrEF

Assessment of biomarkers of myocardial injury, inflammation, and renal function in heart failure with reduced ejection fraction: the VICTORIA biomarker substudy

Literatuur - Defilippi CR, Alemayehu WG, Voors AA, et al; VICTORIA Study Group - J Card Fail. 2023 Jan 9:S1071-9164(23)00002-7. doi: 10.1016/j.cardfail.2022.12.013.

Introductie en methoden

Achtergrond

Circulerende biomarkers voor hartschade, hemodynamische stress, systemische ontsteking of nierfunctie zijn gerelateerd aan ongunstige cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met HFrEF [1-6]. Eerder liet de VICTORIA-trial zien dat de oplosbare guanylaat cyclase (sGC)-stimulator vericiguat het risico op cardiovasculaire sterfte of eerste ziekenhuisopname vanwege HF verlaagt bij patiënten met HFrEF [7]. De invloed van circulerende biomarkers voor hartschade, ontsteking of nierfunctie op cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met HFrEF werd nader onderzocht in de VICTORIA-trial.

Doel van de studie

In dit deelonderzoek van de VICTORIA-trial werd de relatie onderzocht tussen enerzijds de serumconcentraties van biomarkers voor hartschade, ontsteking of nierfunctie en anderzijds de tijd tot cardiovasculaire sterfte of eerste ziekenhuisopname vanwege HF en het behandeleffect van vericiguat.

Methoden

De VICTORIA-trial is een gerandomiseerd, dubbelblind fase 3-onderzoek waarin 5050 patiënten met HFrEF en een LVEF <45%, NYHA-klasse II-IV symptomen en een verhoogde BNP- of NT-proBNP-concentratie binnen 6 maanden na een HF-ziekenhuisopname of binnen 3 maanden na ontvangst van IV-diuretica gerandomiseerd werden naar vericiguat of placebo. In dit deelonderzoek van de VICTORIA-trial werden alleen de gegevens gebruikt van 4063 deelnemers (81%) bij wie de serumconcentraties van ten minste één van de volgende biomarkers voor hartschade, ontsteking of nierfunctie waren gemeten bij aanvang van het onderzoek en na 16 weken: hs-cTnT, GDF-15, IL-6, hs-CRP en cystatine C.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was samengesteld uit de tijd tot cardiovasculaire sterfte of eerste ziekenhuisopname vanwege HF, en ook de individuele componenten van de primaire uitkomstmaat werden bestudeerd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Dit deelonderzoek van de VICTORIA-trial laat zien dat de serumconcentraties van biomarkers voor hartschade, ontsteking of nierfunctie (hs-cTnT, GDF-15 en IL-6) gerelateerd zijn aan de primaire uitkomstmaat, die was samengesteld uit de tijd tot cardiovasculaire sterfte of eerste ziekenhuisopname vanwege HF, bij patiënten met HFrEF die behandeld werden met vericiguat of placebo. Er werd geen relatie tussen verlaging van biomarkers en behandeling met vericiguat gezien.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Card Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: