Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verband tussen LDL-c en toekomstige ASCVD bij afwezigheid van coronaire atherosclerose op middelbare leeftijd

Low-Density Lipoprotein Cholesterol Is Predominantly Associated With Atherosclerotic Cardiovascular Disease Events in Patients With Evidence of Coronary Atherosclerosis: The Western Denmark Heart Registry

Literatuur - Mortensen MB, Dzaye O, Bøtker HE, et al. - Circulation. 2023 Jan 9 [Online ahead of print]. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061010

Introductie en methoden

Achtergrond

Een aanzienlijk deel van de patiënten met een verhoogde LDL-c-waarde heeft geen aangetoonde coronaire atherosclerose op middelbare leeftijd [1-4], noch ontwikkelen zij ASCVD op oudere leeftijd [5-9]. Dit wijst erop dat sommige patiënten mogelijk ongevoelig zijn voor de schadelijke effecten van LDL-c.

Doel van de studie

De auteurs evalueerden het verband van de LDL-c-waarde met toekomstige MI- en ASCVD-events bij patiënten met en zonder coronaire atherosclerose, gedefinieerd als de aan- of afwezigheid van coronaire arteriële verkalking (coronary artery calcification, CAC).

Methoden

In deze prospectieve, observationele cohortstudie werden gegevens verzameld van 23.132 opeenvolgende symptomatische patiënten (mediane leeftijd: 57 jaar; IQR: 50-62) die werden geëvalueerd voor coronairlijden met coronaire CT-angiografie (CTA), uit de Western Denmark Heart Registry, een seminationale, multicentrische registratie. Exclusiecriteria waren bekend coronairlijden of een ontbrekende LDL-c- of CTA-meting bij aanvang van de studie. De klinische uitkomsten werden vastgesteld door koppeling van nationale registers die alle ziekenhuizen in Denemarken omvatten. De associaties werden gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, DM, hypertensie, Charlson Comorbidity Index-score, rookstatus en statinegebruik bij studieaanvang. Mediane follow-upduur was 4,3 jaar (IQR: 2,4-6,1).

De auteurs valideerden hun bevindingen in de Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, een Amerikaans prospectief cohort van deelnemers zonder bekende ASCVD dat CAC-scans op baseline en langetermijnfollow-up voor klinische ASCVD-events omvat.

Uitkomstmaten

De 2 klinische uitkomstmaten waren MI en een samengestelde ASCVD-uitkomst, die bestond uit fataal en niet-fataal MI of ischemische beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een groot, real-world, Deens cohort van personen van middelbare leeftijd met symptomen van coronairlijden was de LDL-c-waarde geassocieerd met zowel MI als ASCVD-events (MI of ischemische beroerte) gedurende een follow-upduur van ongeveer 4 jaar in de totale populatie en bij patiënten met CTA-bewijs voor coronaire atherosclerose bij studieaanvang, maar niet bij degenen zonder CAC. De auteurs menen dat hun “resultaten de algemene veronderstelling dat LDL-c zorgt voor een consistente en universele toename van het risico in verschillende patiëntenpopulaties in twijfel trekken. In plaats daarvan lijken andere risicofactoren zoals roken, diabetes en een lage HDL-c-waarde belangrijker voor het risico op korte termijn bij personen van middelbare leeftijd zonder coronaire atherosclerose.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: