Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cardiorenale effecten van niet-steroïde MRA niet veranderd door HbA1c-waarde, HbA1c-variabiliteit, diabetesduur of insulinegebruik

Effects of finerenone in persons with CKD and T2D are independent of HbA1c at baseline, HbA1c variability, diabetes duration and insulin use at baseline

Literatuur - McGill JB, Agarwal R, Anker SD, et al. - Diabetes Obes Metab. 2023 Feb 1 [Online ahead of print]. doi: 10.1111/dom.14999

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij patiënten met DM2 is zowel de concentratie als de variabiliteit van HbA1c geassocieerd met een verhoogd risico op ongunstige cardiorenale uitkomsten en totale sterfte [1-4]. Daarnaast is de DM2-duur onafhankelijk geassocieerd met een verhoogd risico op micro- en macrovasculaire complicaties [5-7]. Bovendien is de incidentie van cardiovasculaire sterfte en HF-ziekenhuisopname vaak hoger bij met insuline behandelde DM2-patiënten vanwege het veelvuldig voorkomen van comorbiditeiten [8].

Eerder verminderde de selectieve, niet-steroïde MRA finerenon het risico op ongunstige cardiorenale uitkomsten bij patiënten met zowel DM2 als chronische nierschade (CNS) vergeleken met placebo, zoals blijkt uit de complementaire FIDELIO-DKD- en FIGARO-DKD-studies en de bijhorende gepoolde FIDELITY-analyse [9-12]. Aangezien overmatig aldosteron en daarmee gepaard gaande MR-activering leiden tot de ontwikkeling van DM2 [13,14], vermindert finerenon mogelijk de progressie van deze ziekte.

Doel van de studie

Met de FIDELITY-dataset onderzochten de auteurs het effect van finerenon op cardiorenale uitkomsten en diabetesprogressie en de veiligheid van dit geneesmiddel bij patiënten met DM2 en CNS, gestratificeerd naar HbA1c-baselinewaarde, continue HbA1c-variabiliteit in het eerste behandeljaar, diabetesduur op baseline en baseline-insulinegebruik.

Methoden

Dit was een post-hocanalyse van de vooraf gespecificeerde gepoolde FIDELITY-dataset, waarin gegevens op individueel patiëntniveau uit 2 multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT’s (FIDELIO-DKD en FIGARO-DKD) werden gecombineerd. In deze studies werden in totaal 13.026 patiënten met DM2 en CNS gerandomiseerd naar finerenon 20 mg (10 mg indien eGFR <60 ml/min per 1,73 m2) of placebo. De mediane follow-upduur van de gepoolde dataset was 3,0 jaar (IQR: 2,3-3,8).

Uitkomstmaten

De werkzaamheidsuitkomstmaten waren een samengestelde cardiovasculaire uitkomst (bestaande uit cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of HF-ziekenhuisopname), een samengestelde renale uitkomst (nierfalen, aanhoudende eGFR-daling ≥57% ten opzichte van baselinewaarde gedurende ≥4 weken of renale sterfte) en een samengestelde uitkomst van diabetesprogressie (nieuwe insulinebehandeling, toename van het aantal antidiabeticaklassen, HbA1c-stijging van 1,0% ten opzichte van baselinewaarde, nieuwe diagnose van diabetische ketoacidose, of ongecontroleerde diabetes).

Om de veiligheid te beoordelen, werd de incidentie van nadelige events en behandelingbehoevende hyperkaliëmie en hypoglykemie geëvalueerd.

Belangrijkste resultaten

Samengestelde cardiovasculaire uitkomst

Samengestelde renale uitkomst

Samengestelde diabetesprogressie-uitkomst

Veiligheidsuitkomsten

Conclusie

In deze post-hocanalyse van de vooraf gespecifieerde gepoolde FIDELITY-dataset veranderden de gunstige cardiorenale effecten van finerenon bij DM2-patiënten met CNS ten opzichte van placebo niet door de HbA1c-baselinewaarde, HbA1c-variabiliteit in het eerste jaar, de diabetesduur op baseline of baseline-insulinegebruik. Finerenon had geen effect op de diabetesprogressie. Opmerkelijk was dat HbA1c-variabiliteit geassocieerd was met een verhoogd risico op cardiorenale uitkomsten. Finerenon werd goed verdragen in alle subgroepen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Diabetes Obes Metab.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: