Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Voorgeschiedenis van nadelige zwangerschapsuitkomsten geassocieerd met subklinisch coronairlijden op latere leeftijd

Association Between History of Adverse Pregnancy Outcomes and Coronary Artery Disease Assessed by Coronary Computed Tomography Angiography

Literatuur - Sederholm Lawesson S, Swahn S, Pihlsgård M, et al. - JAMA. 2023 Feb 7;329(5):393-404. doi: 10.1001/jama.2022.24093

Introductie en methoden

Achtergrond

Vrouwen met nadelige zwangerschapsuitkomsten, zoals pre-eclampsie, zwangerschapshypertensie of vroeggeboorte, hebben een hoger risico op coronairlijden vergeleken met vrouwen zonder deze complicaties [1-8]. Het verband tussen de zwangerschapsgeschiedenis en coronairlijden is echter nog niet volledig bekend.

Doel van de studie

Het doel van de studie was het verband te beoordelen tussen een voorgeschiedenis van nadelige zwangerschapsuitkomsten en subklinisch coronairlijden zoals beoordeeld tijdens screening met coronaire computertomografie (CCTA).

Methoden

Dit was een prospectieve, crosssectionele studie van een Zweeds bevolkingscohort van 10.528 vrouwen voor wie in 1973 of later 1 of meer bevallingen waren geregistreerd in het Zweedse nationale medische geboorteregister en die op de leeftijd van 50-65 jaar deelnamen aan de Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study. De mediane tijd tussen de eerste geregistreerde bevalling en de CCTA-screening was 29,6 jaar (IQR: 25,0-34,9). De beoordeelde nadelige zwangerschapsuitkomsten waren pre-eclampsie, zwangerschapshypertensie, vroeggeboorte, klein kind voor de zwangerschapsduur en zwangerschapsdiabetes.

Uitkomstmaten

De volgende 5 elkaar aanvullende indices voor coronaire atherosclerose werden gebruikt: elke coronaire atherosclerose, elke significante stenose, elke niet-verkalkte plaque, segmentbetrokkenheidsscore van ≥4 (wat wijst op een verhoogd risico op cardiovasculaire events) en coronaire arteriekalkscore >100 agatston-eenheden.

Belangrijkste resultaten

Geheel onderzoekscohort

Subgroepanalyse

Conclusie

In dit bevolkingscohort van Zweedse vrouwen van 50-65 jaar die een CCTA-screening ondergingen, was er een significant verband tussen een voorgeschiedenis van een nadelige zwangerschapsuitkomst – met name eerdere pre-eclampsie of zwangerschapshypertensie – en door CCTA geïdentificeerd coronairlijden. Dit verband werd ook waargenomen bij vrouwen die naar schatting een laag HVZ-risico hadden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: