Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer ook werkzaam en veilig bij kinderen met HoFH?

Efficacy and safety of alirocumab in children and adolescents 2 with homozygous familial hypercholesterolemia: phase 3, multinational open-label study

Literatuur - Bruckert E, Caprio S, Wiegman A, et al. - Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2022;42:1447-57. doi: 10.1161/ATVBAHA.122.317793.

Introductie en methoden

Achtergrond

Ondanks de vooruitgang in de behandeling van patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH), wordt de streefwaarde voor de LDL-c-concentratie bij de meeste patiënten niet bereikt met de huidige lipiden-modificerende therapie [1]. Alirocumab is een humaan monoklonaal antilichaam dat selectief bindt aan PCSK9, een eiwit dat een rol speelt bij de homeostase van lipiden [2]. Alirocumab is geïndiceerd als aanvulling op het dieet bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie, en voor secundaire preventie bij vastgestelde atherosclerotische HVZ bij volwassenen [3,4]. Deze PCSK9-remmer is echter niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen.

Doel van de studie

In deze studie werden de werkzaamheid en veiligheid van alirocumab onderzocht bij kinderen met onvoldoende gecontroleerde HoFH.

Methoden

De onderzoekers verrichtten een internationale, multicentrische, open-label,, enkele arm, fase 3-studie waarin 18 patiënten van 8-17 jaar met HoFH na een run-in-periode (≤4 weken) en een screeningsperiode (≤2 weken) elke 2 weken gedurende maximaal 48 weken een subcutane injectie kregen met alirocumab 75 mg (lichaamsgewicht <50 kg) of 150 mg (lichaamsgewicht ≥50 kg), in aanvulling op lipiden-modificerende therapie. Patiënten kwamen in aanmerking voor deelname als hun ziekte onvoldoende gereguleerd was ondanks optimale therapie met een statine en/of andere lipiden-modificerende geneesmiddelen in een stabiele dosering gedurende ≥4 weken. Patiënten met een null/null-genotype voor LDLR werden uitgesloten van deelname.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de procentuele verandering in LDL-c-concentratie vanaf baseline tot week 12. Secundaire uitkomstmaten waren: (a) de procentuele verandering in LDL-c-concentratie vanaf baseline tot week 24 en 48; (b) de procentuele verandering in de concentraties van HDL-c, non-HDL-c, totaal cholesterol, triglyceriden, apolipoproteïne (Apo) A1 en B en lipoproteïne a (Lp(a)) vanaf baseline tot week 12, 24 en 48; (c) het percentage patiënten bij wie de LDL-c-concentratie met ≥15% was afgenomen na week 12, 24 en 48; en (d) de absolute verandering in LDL-c-concentratie vanaf baseline tot week 12, 24 en 48. Veranderingen werden uitgedrukt als least square mean. Daarnaast werd de veiligheid van alirocumab beoordeeld.

Belangrijkste resultaten

LDL-c

Overige lipidenparameters

Veiligheid

Conclusie

De resultaten van deze internationale, multicentrische, open-label, fase 3-studie suggereren dat een subcutane injectie met alirocumab elke 2 weken gedurende maximaal 48 weken werkzaam en veilig is in aanvulling op andere lipiden-modificerende therapie bij kinderen met onvoldoende gecontroleerde HoFH. Er was heterogeniteit in de respons op alirocumab in het verlagen van LDL-c, en de auteurs benadrukken daarom het belang van het meten van LDL-receptor-activiteit naast de bepaling van genotype om de behandelstrategie te bepalen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Arterioscler Thromb Vasc Bio.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: