Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bempedoïnezuur verlaagt cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met statine-intolerantie

Nieuws - 5 mrt. 2023

Bempedoic Acid And Cardiovascular Outcomes In Statin Intolerant Patients At High Cardiovascular Risk

Gepresenteerd op de ACC.23/WCC door: Prof. Steven Nissen - Cleveland, OH, VS

Introductie en methode

Achtergrond

De behandeling van patiënten die geen statines kunnen of willen nemen is een uitdaging, aangezien statine-intolerantie patiënten beperkt om aanbevolen LDL-c-waarden te bereiken. Bempedoïnezuur is een ATP-citraatlyaseremmer die de cholesterolsynthese stroomopwaarts van HMG-CoA-reductase in de lever remt. Deze pro-drug wordt geactiveerd in de lever, maar niet in de skeletspieren, wat het risico op spiergerelateerde bijwerkingen verlaagt.

Doel van de studie

De CLEAR Outcomes-studie onderzocht de effecten van bempedoïnezuur op CV-uitkomsten bij statine-intolerante patiënten in primaire of secundaire preventie.

-

Methode

CLEAR Outcomes was een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie die werd uitgevoerd op 1250 locaties in 32 landen.

De studie includeerde patiënten in de primaire en secundaire preventie met LDL-c ≥ 100 mg/dL en die statine-intolerant waren. Patiënten moesten geïnformeerde toestemming geven dat ze geen statines konden of wilden gebruiken vanwege een bijwerking die was begonnen of toegenomen tijdens statinetherapie en verdween of verbeterde nadat statinetherapie was gestopt. Ze bevestigden ook dat ze op de hoogte waren van de voordelen van statinetherapie om CV-events te verminderen en dat veel patiënten die bijwerkingen ervaren tijdens het gebruik van een statine, wel een andere statine of dosis kunnen gebruiken. De onderzoekers bevestigden ook dat de patiënt statinetherapie niet kan verdragen. Het gebruik van een zeer lage dosis statine (onder de laagste goedgekeurde dosis) was tijdens de studie toegestaan. Andere lipidenverlagende therapieën, zoals ezetimibe en PCSK9-remmers, waren ook toegestaan.

In totaal werden 13.970 patiënten (gemiddelde leeftijd 65,5 jaar, 48,2% vrouw) gerandomiseerd (1:1) naar behandeling met bempedoïnezuur (180 mg/dag) of placebo. De mediane follow-up was 40,6 maanden.

Uitkomstmaten

Het primaire eindpunt was 4-componenten MACE, gedefinieerd als niet-fataal MI, niet-fatale beroerte, coronaire revascularisatie of CV-sterfte. De volgende secundaire eindpunten werden getest in hiërarchische volgorde: 1) 3-componenten MACE (gedefinieerd als niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of CV-sterfte), 2) fataal of niet-fataal MI, 3) coronaire revascularisatie, 4) fatale of niet-fatale beroerte, 5 ) CV-sterfte, en 6) sterfte door alle oorzaken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De CLEAR Outcomes-studie toonde aan dat bempedoïnezuur bij patiënten met statine-intolerantie in de primaire en secundaire preventie het risico op het primaire samengestelde eindpunt van niet-fataal MI, niet-fatale beroerte, coronaire revascularisatie of CV-sterfte verminderde.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de ACC.23/WCC-

Deze studie werd tegelijkertijd gepubliceerd in N. Engl. J. Med. Bekijk een video over de CLEAR Outcomes-studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: