Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effecten van PCSK9-remmer op coronaire plaquemorfologie na 26 weken

Nieuws - 5 mrt. 2023

Effect Of Evolocumab On Coronary Plaque Characteristics In Stable Coronary Artery Disease: A Multimodality Imaging Study (the Yellow III Study)

Gepresenteerd op ACC.23 door: Annapoorna Kini - New York, NY, VS

Introductie en methoden

Er is aangetoond dat PCSK9-remmers het residuele cardiovasculaire risico bij patiënten met coronairlijden verminderen. Deze waargenomen gunstige cardiovasculaire effecten zijn geassocieerd met een vermindering van het percentage atheroomvolume (PAV) bepaald met IVUS bij patiënten met coronairlijden in de GLAGOV-studie. Verder werd met optische coherentie tomografie (OCT) een toename van de minimale fibreuze kapdikte (FCT) waargenomen bij NSTEMI-patiënten in de HUYGENS-studie. Ten slotte werd in de PACMAN-AMI-studie met NIRS een vermindering van de maximale lipid core burden index binnen 4 mm (maxLCBI 4mm) waargenomen.

Eerdere YELLOW-studies hebben een verminderde maxLCBI 4 mm (YELLOW I) en een verhoogde FCT (YELLOW II) aangetoond in obstructieve laesies met rosuvastatine gedurende 6-12 weken bij patiënten met coronairlijden.

Het doel van YELLOW III was om het effect van evolocumab op de coronaire plaquemorfologie te onderzoeken met behulp van intravasculaire beeldvorming (OCT en NIRS/IVUS) na 26 weken bij patiënten met stabiel coronairlijden die een maximaal tolereerbare statinetherapie gebruikten.

Patiënten met stabiel coronairlijden die een hartkatheterisatie ondergingen en ≥4 weken maximaal tolereerbare statinetherapie gebruikten, werden gescreend. Patiënten ondergingen PCI voor een niet-obstructieve laesie (30-50% stenose) geïdentificeerd met angiografie in een non-culpritvat en patiënten met een lipidenrijke plaque (maximale lipidenboog >90° en minimale FCT ≤120 µm bepaald met OCT van de studielaesie) werden geïncludeerd (n=137) en ondergingen NIRS/IVUS van de studielaesie bij baseline, en bij follow-up na 26 weken evolocumab (140 mg elke 2 weken). Patiënten zonder lipidenrijke plaque werden uitgesloten.

Het primaire eindpunt was verandering in FCT bepaald met OCT. Het co-primaire eindpunt was verandering in maxLCBI 4 mm gemeten met NIRS.

Belangrijkste resultaten

Conclusion

De YELLOW III-studie toonde aan dat toevoeging van evolocumab gedurende 26 weken aan maximaal tolereerbare statines bij patiënten met coronairlijden resulteerde in een significante toename van de minimale FCT zoals bepaald met OCT, vermindering van de maxLCBI 4 mm gemeten met NIRS en vermindering van het atheroomvolume met IVUS in niet-obstructieve laesies.

Annapoorna Kini merkte op dat 20% van de patiënten geen FCT-verdikking had en 24% geen LCBI-vermindering ondervond. Genexpressieanalyse in perifere bloedmononucleaire cellen (PBMC's) -onderdeel van deze studie, maar nog niet gepresenteerd- zal het mogelijk maken voorspellende modellen op te stellen om responders op PCKS9-remming met betrekking tot plaquemorfologie te identificeren.

- Onze rapportage is gebaseerd op verstrekte informatie tijdens de ACC.23/WCC.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: