Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verandering in placebo-gecorrigeerde SBD na 8 weken met aldosteron synthase-remmer

Nieuws - 5 mrt. 2023

HALO: Results From a Phase 2, Double-blind, Placebo-controlled Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Baxdrostat in Patients With Uncontrolled Hypertension

Gepresenteerd op de ACC.23/WCC door: Prof. Deepak Bhatt - New York, NY, VS

Introductie en methoden

Vroege fase 1-studies hebben aangetoond dat de zeer selectieve aldosteron synthaseremmer baxdrostat resulteerde in een aanhoudende, dosisafhankelijke afname van plasma aldosteron met >70%. De fase 2-studie BrigHTN liet zien dat baxdrostat SBD verlaagde met 11 mHg meer dan placebo bij patiënten met behandelingsresistente hypertensie.

In de HALO-studie – een dubbelblinde fase 2-studie- werd de werkzaamheid en veiligheid van baxdrostat onderzocht bij patiënten met ongereguleerde hypertensie.

Patiënten op een stabiel regiment van een ACE-remmer of ARB, een ACE-remmer/ARB plus een thiazide-diureticum, of een ACE-remmer/ARB plus een calciumkanaalblokker met een gemiddelde zittende SBD ≥140 mmHg werden geïncludeerd. Diegenen met een zittende SBD ≥180 mmHg, BMI >50 kg/m2, of eGFR <30 mL/min/1.73 m2 werden uitgesloten. Na screening en een run-in-fase werden 249 patiënten gerandomiseerd in een 1:1:1:1 ratio naar baxdrostat 0.5 mg, 1 mg, 2 mg of placebo met een achtergrond van antihypertensiva.

Het primaire eindpunt was verandering in gemiddelde zittende SBD van baseline tot 8 weken behandeling.

Belangrijkste resultaten

Primaire en secundaire eindpunten

Veiligheid

Posthoc-analyse

Conclusie

Het primaire eindpunt van placebo-gecorrigeerde verandering in gemiddelde zittende SBD met baxdrostat bij patiënten met ongereguleerde hypertensie in de HALO-studie werd niet behaald. Over het algemeen leek baxdrostat een gunstige veiligheidsprofiel te hebben en werd het goed verdragen. Er was een groot effect op SBD-verlaging door de placebo in deze studie.

Wanneer alleen therapietrouwe patiënten werden geïncludeerd, werd een significante verlaging van gemiddelde zittende SBD gezien met 2 mg baxdrostat, wat verder onderzocht dient te worden in toekomstige studies.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de ACC.23/WCC -

Bekijk een video van prof. Bhatt over de HALO-studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: