Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Patiënten die gebaat zijn bij PCI kunnen niet worden geselecteerd door beoordeling van myocardiale levensvatbaarheid

Nieuws - 6 mrt. 2023

Effect of Myocardial Viability, Percutaneous Coronary Intervention and Functional Recovery on Clinical Outcomes in the REVIVED-BCIS2 Randomized Trial

Gepresenteerd op het ACC.23 door: Prof. Divaka Perera - Londen, VK

Introductie en methoden

De gegevens over de rol van het testen van de myocardiale levensvatbaarheid om patiënten te selecteren die baat zullen hebben bij revascularisatie zijn tegenstrijdig. Eerder toonde de REVIVED-BCIS2 (Revascularization for Ischemic Ventricular Dysfunction) studie dat revascularisatie met PCI plus optimale medische therapie (OMT) de incidentie van totale sterfte of HF-ziekenhuisopname niet verminderde vergeleken met OMT alleen bij in totaal 700 patiënten met LVEF ≤35% en uitgebreid coronairlijden. Het verbeterde ook de LVEF niet. Om patiënten te identificeren die in aanmerking kwamen voor deze RCT, werd de myocardiale levensvatbaarheid beoordeeld in ≥4 disfunctionele myocardsegmenten, meestal met late gadolinium-versterkte cardiale magnetische resonantie (CMR) of dobutamine-stressechocardiografie.

De doelstellingen van de huidige REVIVED-levensvatbaarheidsanalyse waren om te beoordelen of (1) de mate van levensvatbaarheid zoals beoordeeld met CMR het effect van PCI op de klinische uitkomsten bepaalde en (2) omgekeerde LV-remodellering de klinische uitkomsten beïnvloedde. Onafhankelijke hoofdlaboratoria, die geblindeerd waren voor de behandeltoewijzing en klinische details, analyseerden de CMR-scans en seriële echocardiogrammen die waren gemaakt aan het begin van de studie. Myocardiale levensvatbaarheid werd gekenmerkt door het potentieel voor herstel (gebaseerd op wandbeweging; n=610) en de littekenlast (gebaseerd op elk segment; n=478).

De uitkomstmaten waren identiek aan die in de REVIVED-BCIS2-studie: de primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van totale sterfte of HF-ziekenhuisopname en een belangrijke secundaire uitkomstmaat was verandering in LVEF van baseline tot 6 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De REVIVED-BCIS2-studie en de huidige REVIVED-levensvatbaarheidsanalyse toonden dat PCI de prognose of het LV-herstel bij patiënten met uitgebreid coronairlijden niet verbeterde vergeleken met OMT alleen, ongeacht de levensvatbaarheidskenmerken bij studieaanvang. De littekenlast, maar niet de overvloed aan disfunctionele en wel levensvatbare segmenten, voorspelde de prognose en de kans op LV-herstel, onafhankelijk van de LVEF of de mate van coronairlijden op baseline.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC.23 verstrekte informatie -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: