Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Residueel ontstekingsrisico betere voorspeller van CV-risico en mortaliteit bij statinebehandelde patiënten

Nieuws - 7 mrt. 2023

Relative Importance of Inflammation and Cholesterol as Determinants of Residual Cardiovascular Risk Among 31,245 Contemporary Statin Treated Patients

Gepresenteerd op het ACC.23 door: Paul M. Ridker - Boston, MA, VS

Introductie en methoden

Bij patiënten met een atherosclerotische aandoening, of een hoog risico daarop, die een statine gebruiken, kan aanvullende lipidenverlagende en ontstekingsremmende behandeling het risico op cardiovasculaire events verminderen. Het is echter niet duidelijk wat de relatieve waarde is van cholesterol en inflammatie als determinanten voor residueel cardiovasculair risico bij statinebehandelde patiënten.

Het relatieve belang van hs-CRP (klinische biomarker voor residueel inflammatierisico) en LDL-c (klinische biomarker voor residueel cholesterolrisico) als voorspellers van nadelige klinische uitkomsten bij statinebehandelde patiënten werd geëvalueerd in een gezamenlijke analyse van gegevens van de recente multinationale PROMINENT- (n=9988), REDUCE-IT- (n=8179) en STRENGTH-studies (n=13.078). Aan elk van deze RCT’s namen patiënten deel met een matig verhoogde triglyceridewaarde die primaire of secundaire preventie van cardiovasculaire events nodig hadden en werden behandeld met statines. De uitkomstmaten van de analyse waren MACE, CV-sterfte en sterfte door alle oorzaken tijdens de follow-upduur van de studies (3 tot 5 jaar).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Een gezamenlijke analyse van de PROMINENT-, REDUCE-IT- en STRENGTH-studies (N=31.245) toonde dat een resterend inflammatierisico (beoordeeld met hs-CRP) een betere voorspeller was van toekomstige MACE, CV-sterfte en totale sterfte dan een resterend cholesterolrisico (beoordeeld met LDL-c) bij patiënten die een statine kregen. Degenen met een verhoogde hs-CRP-waarde hadden een hoog risico op CV-sterfte, ongeacht hun LDL-c-waarde.

Prof Ridker benadrukte: “Hoewel de resultaten van deze analyse niet mogen worden opgevat als een afbreuk aan de bewezen en cruciale rol van aanvullende lipidenverlaging voor mensen met aanhoudende of refractaire hypercholesterolemie, suggereren ze wel dat alléén de behandeling richten op LDL-c het risico op atherosclerose waarschijnlijk niet volledig vermindert en dat inflammatoire pathways nog volledig benut moeten worden om fatale en niet-fatale CV-events te verminderen.” Prof. Ridker vervolgde met "we geloven dat in de toekomst het gecombineerde gebruik van agressieve LDL-verlagende en ontstekingsremmende therapieën de standaardbehandeling zal worden voor bijna alle patiënten met atherosclerose."

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC.23 verstrekte informatie-

De resultaten van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in The Lancet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: