Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verkorte DAPT na PCI met derdegeneratie-DES niet inferieur aan 12 maanden DAPT

Nieuws - 7 mrt. 2023

Comparison Of 3-month Versus 12-month Dual Antiplatelet Therapy After Coronary Intervention Using The Contemporary Drug-eluting Stents With Ultrathin Struts And Advanced Polymer Technology: The Host-idea Randomized Clinical Trial

Gepresenteerd op het ACC.23 door: dr. Hyo-Soo Kim - Seoul, Zuid-Korea

Introductie en methoden

Na PCI bevelen de huidige richtlijnen duale antiplaatjestherapie (DAPT) gedurende 6 maanden aan voor patiënten met een stabiele ischemische hartziekte en gedurende 12 maanden voor ACS-patiënten. Het gebruik van een drug-eluting stent (DES) van de derde generatie met ultradunne stutten en geavanceerde polymeertechnologie heeft theoretische voordelen die het risico op stent-gerelateerde complicaties minimaliseren en mogelijk de standaardduur van DAPT kunnen verkorten. Er is echter weinig bekend over de effecten van kortdurende DAPT na PCI met dit type stents.

De HOST-IDEA (Harmonizing Optimal Strategy for Treatment of coronary artery diseases - coronary Intervention with next-generation Drug-Eluting stent platforms and Abbreviated dual antiplatelet therapy) studie was een multicentrische, door onderzoekers geïnitieerde, beoordelaarblinde, gerandomiseerde open-label- en non-inferioriteitsstudie uitgevoerd in Zuid-Korea. In deze RCT werden 2013 patiënten met de novo ontstane stenotische afwijkingen die PCI ondergingen met een Orsiro bioresorbeerbaar-polymeerbevattende sirolimus-eluting stent (SES) of Coroflex ISAR polymeervrije SES gerandomiseerd naar DAPT gedurende 3-6 maanden (gevolgd door enkele APT) of 12 maanden. Het APT-regime met aspirine en/of een P2Y12-remmer werd overgelaten aan het oordeel van de arts. STEMI was een van de uitsluitingscriteria.

De primaire uitkomstmaat was een netto nadelig klinisch event (NACE), een samengestelde uitkomst van hartdood, target-vat-MI, klinisch gedreven targetafwijking-revascularisatie, stenttrombose en ernstige bloeding (gedefinieerd als Bleeding Academic Research Consortium type 3 of 5) na 12 maanden. Belangrijke secundaire uitkomstmaten waren targetafwijking-falen (een samengesteld uitkomst van hartdood, target-vat-MI of klinisch gedreven targetafwijking-revascularisatie) en ernstige bloedingen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij patiënten die PCI ondergingen (en STEMI-patiënten uitgesloten) met een derdegeneratie-DES met ultradunne stutten en geavanceerde polymeertechnologie, was DAPT gedurende 3 tot 6 maanden niet inferieur aan 12 maanden DAPT wat betreft het optreden van NACE na 12 maanden.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC.23 verstrekte informatie -

De resultaten van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in Circulation .

Deel deze pagina met collega's en vrienden: