Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Levenslange duursport geassocieerd met hogere coronaire plaquelast

Nieuws - 9 mrt. 2023

Lifelong endurance exercise and its relationship with coronary atherosclerosis

Gepresenteerd op de ACC.23 door: dr. Ruben de Bosscher - Leuven, België

Introductie en methoden

Lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op de bloeddruk, het cholesterolgehalte en de bloedglucosespiegel, wat leidt tot minder coronaire syndromen. Bij duursporters lijkt er echter sprake te zijn van een paradox. Duursporters bleken eerder hogere CAC-scores en meer coronaire plaques te hebben in vergelijking met controlepersonen. Een belangrijke nuance is dat de samenstelling van de plaques bij atleten anders leek te zijn dan bij controlepersonen, met een hogere prevalentie van verkalkte plaques die als stabieler worden beschouwd en minder vatbaar voor rupturen dan gemengde plaques. Eerdere studies includeerden echter proefpersonen met CV-risicofactoren. De dosis-responsrelatie en de absolute prevalentie van verkalkte, niet-verkalkte en gemengde plaques bij deelnemers zonder CV-risicofactoren was tot nu toe niet onderzocht.

De Masters@heart-studie onderzocht of levenslange duursport geassocieerd is met meer coronaire atherosclerose dan de standaard (gedefinieerd als een laag CV-risicoprofiel en tot 3 uur lichaamsbeweging per week). De studie includeerde mannen tussen 45-70 jaar oud zonder CV-risicofactoren en met ten minste 6 maanden beoefening van duursport (≥8u/week fietsen of ≥6u/week hardlopen) of geen duursport (≤3u/week). De deelnemers maakten deel uit van een van de drie groepen: levenslange duursporters (beginleeftijd <30 jaar, n=191), late duursporters (beginleeftijd >30 jaar, n=191) of controlegroep (n=176). Het primaire eindpunt was de prevalentie van coronaire plaques (verkalkt, niet-verkalkt en gemengd) op coronaire CT-angiografie.

Belangrijkste resultaten

Conclusion

Onder mannen van 45 tot 70 jaar oud zonder CV-risicofactoren, hebben levenslange duursporters (≥8u/week fietsen of ≥6u/week hardlopen, begonnen vóór de leeftijd van 30 jaar) een hogere coronaire plaquelast in vergelijking met deelnemers die maximaal 3 uur per week sporten, ongeacht het type plaque.

De Bosscher beëindigde zijn presentatie met de opmerking: “Het ergste wat je kunt doen, is helemaal niets doen, wanneer je enige relatie met lichaamsbeweging is dat je ernaar kijkt op tv of de tribune terwijl je junkfood eet. Maar zodra je een beetje aan lichaamsbeweging doet, een beetje wandelt of jogt tot 3 uur per week, lijkt het erop dat je er het meeste profijt van hebt. Naarmate de trainingstijd wordt verhoogt, lijkt dit samen te gaan met een toename van de coronaire plaquelast."

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de ACC.23/WCC-

Deze studie werd tegelijkertijd gepubliceerd in Eur. Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: