Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gunstige effecten van non-steroïde MRA op mortaliteit bij patiënten met CNS en DM2

Finerenone and effects on mortality in chronic kidney disease and type 2 diabetes: a FIDELITY analysis

Literatuur - Filippatos G, Anker SD, August P, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2023 Feb 2;9(2):183-191. doi: 10.1093/ehjcvp/pvad001.

Introductie en methoden

Achtergrond

Patiënten met CNS en DM2 hebben een verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken en sterfte door cardiovasculaire oorzaken [1]. Finerenon, een selectieve niet-steroïde MRA, heeft gunstige cardiorenale effecten voor patiënten met CNS en DM2, zoals werd aangetoond door de complementaire FIDELIO-DKD- en FIGARO-DKD-studies en hun gepoolde FIDELITY (FInerenone in chronic kiDney diseasE and type 2 diabetes: Combined FIDELIO-DKD and FIGARO-DKD Trial programme analYsis) analyse [2-4].

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de oorzaken van mortaliteit in de FIDELITY dataset en onderzochten of finerenon patiënten met CNS en DM2 beschermt tegen sterfte.

-

Methoden

Dit is een vooraf gespecificeerde analyse van de FIDELIO-DKD- en FIGARO-DKD-studies. Dit waren internationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicenter studies. De belangrijkste exclusiecriteria waren patiënten met HFrEF en nierschade niet-gerelateerd aan diabetes. In deze analyse werden in totaal 13.026 patiënten met CNS en DM2 geïncludeerd die waren gerandomiseerd naar finerenon met een dosis van 20 mg (10 mg als eGFR <60 ml/min/1,73 m2; 6519 patiënten) of placebo (6507 patiënten). De meeste patiënten (99,8%) gebruikten RAS-remmers aangezien maximaal verdraagbare dosis van een ACE-remmer of ARB voor ten minste 4 weken vóór de screening een vereiste was.

Uitkomstmaten

Uitkomstmaten waren sterfte door alle oorzaken, cardiovasculaire-sterfte, renale sterfte en niet-cardiovasculaire, niet-renale sterfte.

Belangrijkste resultaten

Intention-to-treat populatie

On-treatment- populatie

Oorzaken van sterfte

Subpopulaties

Conclusie

Met behulp van de FIDELITY-dataset toonden de auteurs aan dat finerenon de mortaliteit door alle oorzaken en cardiovasculaire mortaliteit bij patiënten met CNS en DM2 verminderde. Bovendien verlaagde finerenon de incidentie van plotselinge hartdood ten opzichte van placebo. De gunstige effecten van finerenon op overleving waren groter bij patiënten met een hogere baseline eGFR, wat suggereert dat vroege behandeling gerechtvaardigd is om de beschermende effecten van finerenon in deze patiëntenpopulatie te maximaliseren.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: