Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bempedoïnezuur verlaagt hs-CRP, maar niet fibrinogeen en IL-6 bij patiënten met residueel inflammatierisico

Effects of bempedoic acid on CRP, IL-6, fibrinogen and lipoprotein(a) in patients with residual inflammatory risk: A secondary analysis of the CLEAR harmony trial

Literatuur - Ridker PM, Lei L, Ray KK, et al. - J Clin Lipidol. 2023 Feb 14;S1933-2874(23)00032-6,. doi: 10.1016/j.jacl.2023.02.002

Introductie en methoden

Achtergrond

Aangezien bempedoïnezuur, een orale remmer van ATP-citraatlyase, LDL-c en ook hs-CRP vermindert [1-6], is het mogelijk een therapeutische optie voor patiënten met een resterend cholesterol- of inflammatierisico. De mechanismen die ten grondslag liggen aan de potentiële inflammatieremmende effecten zijn echter onduidelijk.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten het effect van bempedoïnezuur op fibrinogeen en IL-6 en de relaties tussen bempedoïnezuur-geassocieerde veranderingen in biomarkers (waaronder lipiden en lipoproteïnen) bij patiënten met ASCVD en/of heterozygote familiale hypercholesterolemie (HeFH) die maximaal getolereerde statinetherapie kregen en een resterend inflammatierisico hadden.

Methoden

Dit was een secundaire biomarkeranalyse van de multicentrische, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde CLEAR (Cholesterol Lowering via Bempedoic acid, an ACL-Inhibiting Regimen) Harmony-studie. In deze analyse werden 817 patiënten met ASCVD en/of HeFH die behandeld werden met maximaal getolereerde statinetherapie en die een resterend inflammatierisico hadden (gedefinieerd als hs-CRP op baseline ≥2 mg/l) geïncludeerd, die eerder gerandomiseerd waren (ratio 2:1) naar bempedoïnezuur 180 mg eenmaal daags of een vergelijkbare placebo.

De verandering van baseline tot 12 weken in de plasmawaarde van LDL-c, niet-HDL-c, totaal cholesterol (TC), HDL-c, apoB, triglyceriden, hs-CRP, fibrinogeen, IL-6 en Lp(a) werd gemeten.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze secundaire biomarkeranalyse van de CLEAR Harmony-studie verlaagde bempedoïnezuur de waarde van LDL-c en hs-CRP vergeleken met placebo bij patiënten met ASCVD en/of HeFH en een residueel inflammatierisico, maar had het geen effect op de inflammatiemarkers fibrinogeen en IL-6. Bovendien correleerde de bempedoïnezuur-geassocieerde vermindering van hs-CRP niet met de vermindering van LDL-c die werd waargenomen in de bempedoïnezuurgroep.

Volgens de auteurs “suggereert hun studie, samen met eerder werk, dat bempedoïnezuur – dat stroomopwaarts van statines werkt – waarschijnlijk LDL-verlagende en inflammatieremmende effecten heeft via een vergelijkbaar hepatisch mechanisme”. Daarom menen zij dat bempedoïnezuur mogelijk geschikt is voor de behandeling van patiënten met een residueel inflammatierisico of een resterend cholesterolrisico.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: