Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Behandeleffect van ARNI bij HF onafhankelijk van initiële eGFR-daling

Variation in renal function following transition to sacubitril/valsartan in patients with heart failure

Literatuur - Chatur S, Claggett BL, McCausland FR, et al. - J Am Coll Cardiol. 2023 Feb 9:S0735-1097(23)00335-2. doi: 10.1016/j.jacc.2023.02.009.

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij een deel van de patiënten met HF treedt een tijdelijke eGFR-daling van 15-20% op, nadat zij met sacubitril/valsartan zijn gestart [1]. Het niet bekend of de eGFR-daling een effect heeft op de uitkomst van de behandeling.

Doel van de studie

In deze post-hocanalyse van gegevens uit de PARADIGM-HF- en PARAGON-HF-studie werd onderzocht hoe vaak een eGFR-daling optreedt na initiële blootstelling aan sacubitril/valsartanen in hoeverre het behandeleffect van sacubitril/valsartan hierdoor beïnvloed wordt bij patiënten met HF.

Methoden

De onderzoekers verrichtten een post-hocanalyse van gegevens uit de PARADIGM-HF- en PARAGON-HF-studie [2,3]. In deze multicentrische, dubbelblinde fase 3-studies werden patiënten gerandomiseerd tussen sacubitril/valsartan of enalapril (PARADIGM-HF) of valsartan (PARAGON-HF). Aan de vroegtijdig gestopte PARADIGM-HF-studie namen 8442 patiënten ≥ 18 jaar deel met HF, een LVEF ≤40% en symptomen in NYHA-klasse II-IV die daarnaast verhoogde concentraties natriuretische peptiden hadden of in de afgelopen 12 maanden waren opgenomen in het ziekenhuis vanwege HF. In de PARAGON-HF-studie werden patiënten ≥50 jaar met symptomatisch HF, een LVEF ≥45%, symptomen in NYHA-klasse II-IV, verhoogde concentraties natriuretische peptiden en tekenen van een structurele hartziekte geïncludeerd. Tijdens opeenvolgende run-inperioden vóór randomisatie werd enalapril opgetitreerd tot 10 mg 2 dd en vervolgens sacubitril/valsartan tot 97/103 mg 2 dd (PARADIGM-HF), of werd valsartan opgetitreerd tot 80 mg 2 dd en vervolgens sacubitril/valsartan tot 49/51 mg 2 dd (PARAGON-HF). Een eGFR-daling werd gedefinieerd als een verslechtering van de eGFR van meer dan 15% tijdens de run-inperiode.

Uitkomstmaten

De onderzoekers waren geïnteresseerd in: de frequentie van een eGFR-daling na initiële blootstelling aan sacubitril/valsartan; en in hoeverre het effect van sacubitril/valsartan op de primaire uitkomstmaat en de uitkomstmaten van veiligheid afhankelijk is van een dergelijke eGFR-daling. De primaire uitkomstmaat was samengesteld uit CV-sterfte en eerste ziekenhuisopname vanwege HF (PARADIGM-HF) of het totale aantal ziekenhuisopnamen vanwege HF (PARAGON-HF). Uitkomstmaten van veiligheid waren de frequentie van hypotensie (PARADIGM-HF: SBD<90 mmHg; PARAGON-HF: SBD <100 mmHg), een verhoogde serumcreatinineconcentratie (≥2,0, ≥2,5 en ≥3,0 mg/dl), hyperkaliëmie en het stopzetten van de behandeling.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Uit deze post-hocanalyse van gegevens uit de PARADIGM-HF- en PARAGON-HF-studie blijkt dat het behandeleffect van sacubitril/valsartan ten opzichte van een RAAS-remmer voor wat betreft CV uitkomsten en veiligheid onafhankelijk is van een eGFR-daling na initiële blootstelling aan sacubitril/valsartan bij patiënten met HF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol. Bekijk een video over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: