Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gunstige effecten van PCSK9-remmer op CV-uitkomsten afhankelijk van zowel hsCRP- als Lp(a)-waarden

Elevated C-Reactive Protein Amplifies Association of Lipoprotein(a) With Cardiovascular Risk and Clinical Benefit of Alirocumab

Literatuur - Schwartz GG, Szarek M, Zeiher A, et al. - J Am Coll Cardiol. 2022 Dec 13;80(24):2356-2359. doi: 10.1016/j.jacc.2022.09.035.

Introductie en methoden

Achtergrond

C-reactief proteïne (CRP) bindt aan geoxideerde fosfolipiden op lipoproteïnes. Hierdoor is een interactie met Lp(a) waarschijnlijk. CRP-binding aan geoxideerde fosfolipiden stimuleert de klaring van macrofagen en de vorming van foam cellen [1], wat ongunstige effecten heeft op atherosclerose progressie en cardiovasculaire uitkomsten. De ODYSSEY OUTCOMES (Evaluation of Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During Treatment With Alirocumab)-studie toonde eerder aan dat de PCSK9-remmer alirocumab Lp(a), LDL-c, en het risico op cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met ACS verminderde [2-4].

Doel van de studie

Deze huidige post-hoc analyse van de ODYSSEY OUTCOMES-studie bepaalde of Lp(a)-geassocieerd risico op cardiovasculaire uitkomsten en de vermindering van dit risico met alirocumab worden gemodificeerd door hsCRP.

Methoden

De ODYSSEY OUTCOMES-studie was een multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT bij patiënten met recent ACS (1-12 maanden voorafgaand aan de randomisatie) en hyperlipidemie ondanks statinetherapie van hoge intensiteit of van maximale tolerantie. Patiënten werden gerandomiseerd naar subcutane injecties van 75 mg alirocumab tweemaal per maand (9.462 patiënten) of placebo (9.462 patiënten), en gevolgd gedurende een mediaan van 2,8 jaar (IQR: 2,3-3,4 jaar). In de huidige analyse werden 5.555 cardiovasculaire uitkomsten bij 18.290 patiënten geïncludeerd, waarvan 10.323 patiënten een baseline hsCRP van<2 mg/L en 7.967 patiënten een baseline hsCRP van ≥2 mg/L hadden. Patiënten werden ingedeeld in kwartielen volgens baseline Lp(a)-concentratie; Q1: <6,7 mg/dL, Q2: 6,7 tot <21,2 mg/dL, Q3: 21,2 tot <59,6 mg/dL, Q4: ≥59,6 mg/dL.

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaat was een majeure cardiovasculaire uitkomst. Dit includeerde sterfte door coronaire hartziekte, niet-fatale MI, fatale en niet-fatale ischemische beroerte of instabiele angina waarvoor ziekenhuisopname nodig was.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze post-hoc-analyse van de ODYSSEY OUTCOMES-studie toonde aan dat een verhoogde hsCRP-waarde de relatie van Lp(a) op het risico op cardiovasculaire uitkomsten na ACS versterkt. De klinische gunstige effecten van alirocumab op cardiovasculaire uitkomsten zijn afhankelijk van zowel hsCRP- als Lp(a)-waarden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: