Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antidotum keert antistolling door FXa-remmers om na acute grote bloeding

Final Study Report of Andexanet Alfa for Major Bleeding With Factor Xa Inhibitors

Literatuur - Milling TJ Jr, Middeldorp S, Xu L, et al. - Circulation. 2023 Feb 20. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057844

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij patiënten met niet-valvulair AF en veneuze trombo-embolie vermindert behandeling met een factor Xa (FXa)-remmer het aantal trombotische events, maar dit gaat ten koste van een verhoogd bloedingsrisico. Andexanet alfa, een aangepast recombinant inactief FXa, werd specifiek ontworpen om de antistolling geïnduceerd door FXa-remmers om te keren [1]. Andexanet alfa werd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (in 2018) en het Europees Geneesmiddelenagentschap (in 2019) voorwaardelijk goedgekeurd voor het omkeren van antistolling bij een levensbedreigende of ongecontroleerde bloeding; in Japan werd volledige marktgoedkeuring verkregen (in 2022).

Eerder werden de resultaten gepubliceerd van 2 analyses (bij respectievelijk 67 en 352 patiënten) van de ANNEXA-4-studie (Andexanet Alfa, a Novel Antidote to the Anticoagulation Effects of Factor Xa Inhibitors) [2,3]. De huidige analyse omvatte het definitieve cohort (n=479).

Doel van de studie

Het studiedoel was het onderzoeken van de veiligheid en werkzaamheid van andexanet alfa en de relatie tussen het anti-FXa-activiteitsniveau, de mortaliteit en de hemostatische werkzaamheid bij patiënten met een FXa-remmer-gerelateerde grote bloeding.

Methoden

De ANNEXA-4-studie was een internationale, prospectieve open-label-, fase 3b/4- en cohortstudie met één onderzoeksgroep waarin 479 patiënten die binnen 18 uur na toediening van een FXa-remmer (apixaban, rivaroxaban, edoxaban of enoxaparine) een acute grote bloeding kregen, werden behandeld met andexanet alfa (toegediend als een bolus gedurende 15-30 minuten en vervolgens een infusie van 2 uur).

De anti-FXa-activiteit en ongebonden fractie van de FXa-remmer in plasma vóór behandeling met andexanet alfa werden gemeten in bloedmonsters aan het einde van de bolustoediening, aan het einde van de infusie en 4, 8 en 12 uur na de infusie. Patiënten met een intracraniële bloeding (intracranial hemorrhage, ICH) ondergingen beeldvormend onderzoek tijdens de follow-up. Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelde of patiënten voldeden aan de criteria voor een grote bloeding en beoordeelde de hemostatische werkzaamheid, trombotische events en de doodsoorzaak.

Uitkomstmaten

De 2 co-primaire uitkomstmaten waren de procentuele verandering ten opzichte van baseline in anti-FXa-activiteit tijdens behandeling met andexanet alfa en het percentage patiënten met goede of uitstekende hemostatische werkzaamheid (gebaseerd op vooraf gespecificeerde criteria, zoals uitbreiding van het hematoomvolume voor ICH) 12 uur na de andexanet alfa-infusie. De primaire veiligheidsuitkomstmaten waren sterfte, trombotische events en ontwikkeling van antistoffen tegen andexanet alfa of tegen eigen FX en FXa tussen baseline en dag 30. Een secundaire uitkomstmaat was het endogene-trombinepotentieel op baseline en gedurende de follow-upperiode.

Belangrijkste resultaten

Anti-FXa-activiteit

Hemostatische werkzaamheid

Veiligheid

Trombinegeneratie

Relatie tussen anti-FXa-activiteit, hemostatische werkzaamheid en sterfte

Conclusie

In het definitieve ANNEXA-4-studiecohort van 479 patiënten met een FXa-remmer-gerelateerde acute grote bloeding verminderde andexanet alfa de anti-FXa-activiteit tot 94% en was het geassocieerd met een goede of uitstekende hemostatische werkzaamheid in 80% van de patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: