Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Anticoagulantia voor AF vergelijken: welk OAC is het beste voor patiënten met dementie?

Comparative Effectiveness and Safety of Oral Anticoagulants by Dementia Status in Older Patients With Atrial Fibrillation

Literatuur - Lin KJ, Singer DE, Bykov K, et al. - JAMA Netw Open. 2023 Mar 1;6(3):e234086. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.4086

Introductie en methoden

Achtergrond

Om het risico op een embolische beroerte te verminderen, moeten de meeste oudere patiënten met AF worden behandeld met een oraal anticoagulans (OAC) [1-6]. Hoewel er behoefte is aan een optimale strategie voor beroertepreventie bij AF-patiënten met dementie, was deze populatie sterk ondervertegenwoordigd in RCT’s die de werkzaamheid en veiligheid van directe OAC’s versus warfarine hebben aangetoond [7-10].

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de vergelijkende veiligheid en effectiviteit van 4 OAC’s (apixaban, dabigatran, rivaroxaban en warfarine) door het risico op ischemische beroerte en ernstige bloedingen naar dementiestatus te bepalen bij oudere AF-patiënten.

Methoden

In deze retrospectieve vergelijkende effectiviteitsstudie werden gegevens uit 3 grote landelijke claimsdatabases in de VS (Optum Clinformatics Data Mart, IBM MarketScan Research Database en Medicare fee-for-service Parts A, B en D) samengevoegd. De dataset omvatte 1.160.462 patiënten ≥65 jaar met de diagnose AF (gemiddelde leeftijd: 77,4 jaar; SD: 7,2) die een nieuw recept voor een specifieke OAC hadden opgehaald; 7,9% van hen was gediagnosticeerd met dementie. Op basis van de medicatie stelden de auteurs 3 vergelijkende cohorten op: warfarine versus apixaban (n=501.990), dabigatran versus apixaban (n=126.718) en rivaroxaban versus apixaban (n=531.754). Om te corrigeren voor mogelijke confounding werd propensity score matching in een 1:1-verhouding toegepast. Daarnaast voerden de auteurs verschillende vooraf gespecificeerde gevoeligheidsanalyses uit.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van ischemische beroerte of ernstige bloedingen in de 6 maanden na de datum waarop het OAC was verstrekt. De secundaire uitkomstmaten omvatten de afzonderlijke componenten van de primaire uitkomstmaat (ischemische beroerte en componenten van ernstige bloedingen, waaronder gastro-intestinale bloedingen, andere extracraniële bloedingen en intracraniële bloedingen) en totale sterfte.

Belangrijkste resultaten

Warfarine versus apixaban

Dabigatran versus apixaban

Rivaroxaban versus apixaban

Conclusie

In deze retrospectieve vergelijkende effectiviteitsstudie met >1 miljoen AF-patiënten van ≥65 jaar in de VS was behandeling met apixaban geassocieerd met een lagere incidentie van ischemische beroerte of ernstige bloedingen op een relatieve schaal vergeleken met dabigatran, rivaroxaban of warfarine, meestal ongeacht de dementiestatus. In termen van absolute incidentiereductie was de omvang van het gunstige effect van apixaban groter bij patiënten met dementie dan bij degenen zonder dementie, in het bijzonder wat betreft ernstige bloedingen. De auteurs menen dat “deze resultaten het gebruik van apixaban voor anticoagulatietherapie bij kwetsbare patiënten, in het bijzonder patiënten met dementie, ondersteunen”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Netw Open.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: