Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hogere zoutinname geassocieerd met coronaire atherosclerose en carotisstenose

The association between sodium intake and coronary and carotid atherosclerosis in the general Swedish population

Literatuur - Wuopio J, Ling YT, Orho-Melander M, et al. - Eur Heart J Open. 2023 Mar 30;3(2):1-8. doi: 10.1093/ehjopen/oead024.

Introductie en methoden

Achtergrond

Hoge natriuminname via de voeding verhoogt de bloeddruk [1-2] en het risico op HVZ [3-4]. Eerder onderzoek suggereert dat er een verband is tussen zoutinname en vasculaire schade [5-6] en op het ontstaan van perifere atherosclerose [7-9]. Het blijft onduidelijk of er een verband is tussen zoutinname en coronaire atherosclerose.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten of er een verband is tussen zoutinname en coronaire atherosclerose of carotisstenose in de algemene Zweedse bevolking.

-

Methoden

Data van het Swedish Cardiopulmonary bioImage Study (SCAPIS) cohort werden gebruikt in deze studie. Dit cohort stond uit 30.154 deelnemers van de algemene Zweedse bevolking (van 50-64 jaar), die een gedetailleerde karakterisering van atherosclerose in de kransslagaders en halsslagaders ondergingen [10]. In deze analyse werden 10.764 deelnemers (gemiddelde leeftijd 58 jaar, 52% vrouw) uit 2 verschillende universitaire ziekenhuizen geïncludeerd, die aanvullende metingen hadden voor natrium en creatine in de urine. Natriumopname was bepaald door de geschatte 24h natriumexcretie (est24hNa) te berekenen met de Kawasaki-formule. Coronaire atherosclerose werd bepaald met coronaire CT-angiografie (CCTA; n=9623) en coronaire-arteriële-calciumscore (CACS; n=10.289). Carotisstenose werd bepaald op basis van echografiebeelden (n=10.700).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de aanwezigheid van halsslagaderplaques, coronaire calcificatie (CACS) of coronaire stenose.

Belangrijkste resultaten

Coronaire atherosclerose en carotisstenose

Subgroep analyse

Conclusie

Hogere est24hNa was geassocieerd met zowel coronaire atherosclerose als carotisstenose in de algemene Zweedse populatie in de minimaal gecorrigeerde modellen. De associatie was aanwezig bij deelnemers met een normale bloeddruk en zonder bekende HVZ, maar werd tenietgedaan na correctie voor bloeddruk. Dit suggereert dat de verhoging van de bloeddruk door natriuminname een belangrijke rol speelt in het samenspel tussen zoutinname en atherosclerotische ontwikkeling.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J Open

Deel deze pagina met collega's en vrienden: