Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Koffiedrinken niet geassocieerd met atriale aritmieën in gezonde personen

Acute Effects of Coffee Consumption on Health among Ambulatory Adults

Literatuur - Marcus GM, Rosenthal DG, Nah G, et al. - N Engl J Med. 2023 Mar 23;388(12):1092-1100. doi: 10.1056/NEJMoa2204737.

Introductie en methoden

Achtergrond

Koffie is een van de meest geconsumeerde dranken wereldwijd, maar de acute gezondheidseffecten van koffie zijn momenteel onduidelijk [1]. Koffieconsumptie wordt vaak afgeraden vanwege veronderstelde pro-aritmische effecten [2], maar data die deze waarschuwing ondersteunen zijn tegenstrijdig [3-6].

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de acute effecten van koffie met cafeïne op cardiale ectopie, fysieke activiteit, slaap en glucosewaardes in gezonde personen.

-

Methoden

De CRAVE (Coffee and Real-time Atrial and Ventricular Ectopy)-studie was een prospectieve, gerandomiseerde, single-center, case-crossover studie, met een studieperiode van 14 dagen. 100 gezonde volwassenen (gemiddelde leeftijd 39 jaar, 51% vrouw) werden gerandomiseerd om te wisselen tussen consumeren of vermijden van koffie met cafeïne tijdens 2-daagse periodes. De deelnemers werden op de hoogte gebracht over de opdracht via dagelijkse telefoonberichten. Deelnemers werden uitgerust met een continu opnemend elektrocardiogram (ECG), een om de pols gedragen accelerometer om het aantal stappen en de slaapduur te registreren, en een continue glucosemeter. Deelnemers gebruikten bovendien een smartphone-app die continue de geolocatie volgde om bezoeken aan koffiewinkels te registeren. Personen werden uitgesloten van deelname als ze een geschiedenis hadden met AF of HF; een geïmplanteerde pacemaker of cardioverter-defibrilator hadden; bètablokkers, non-dihydropyridine-calciumkanaalantagonisten of Vaughn–Williams klasse 1 of 3 anti-aritmica medicatie voorgeschreven hadden gekregen; of een andere medische reden hadden om koffie te vermijden.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was het aantal voortijdige atriale contracties over een 24h-periode.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Consumptie van koffie met cafeïne was niet geassocieerd met voortijdige atriale contracties in gezonde deelnemers in vergelijking met vermijden van cafeïne. Daarentegen, was de consumptie van koffie met cafeïne geassocieerd met meer voortijdige ventriculaire contracties, meer fysieke activiteit en minder slaap.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: