Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meerderheid van patiënten met hoog of zeer hoog CV-risico tussen 2020-2021 haalt nog steeds LDL-c-streefwaarden niet

Treatment gaps in the implementation of LDL cholesterol control among high- and very high-risk patients in Europe between 2020 and 2021: the multinational observational SANTORINI study

Literatuur - Ray KK, Haq I, Bilitou A, et al.; SANTORINI Study Investigators. - Lancet Reg Health Eur. 2023 Apr 5. doi: 10.1016/j.lanepe.2023.100624.

Introductie en methoden

Achtergrond

In de herziene richtlijn van de European Society of Cardiology (ESC) en European Atherosclerosis Society (EAS) uit 2019 zijn de streefwaarden n voor LDL-c aangescherpt [1]. Bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico wordt nu geadviseerd om de LDL-c-waarde met ≥50% te reduceren en te streven naar een LDL-c-waarde<1,8 mmol/l, terwijl bij patiënten met een zeer hoog cardiovasculair risico een reductie ≥50% en een streefwaarde <1,4 mmol/l worden aanbevolen. De Europese DA VINCI-studie, met gegevens van vóór 2019, liet zien dat monotherapie met een statine het gebruikelijkst (84%) was en dat slechts 10% van de patiënten combinatietherapie kreeg [2]. Het resultaat van deze aanpak was dat 55% van de patiënten de streefwaarden voor LDL-c uit de ESC/EAS-richtlijn uit 2016 haalde, en slechts 1 op de 5 patiënten met een hoog of zeer hoog cardiovasculair risico de strengere doelen uit de ESC/EAS-richtlijn uit 2019 [2,3]. Het is echter onduidelijk of en hoe het behandellandschap sindsdien is veranderd.

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om te onderzoeken hoe artsen het cardiovasculair risico beoordelen, welke lipidenverlagende therapieën zij voorschrijven aan patiënten met een hoog of zeer hoog cardiovasculair risico en in hoeverre deze behandelingen ertoe leiden dat bij deze patiënten de streefwaarde voor LDL-c uit de ESC/EAS-richtlijn uit 2019 wordt behaald.

Methoden

De onderzoekers verrichtten de SANTORINI (Treatment of High and Very High riSk Dyslipidemic pAtients for the PreveNTion of CardiOvasculaR Events)-studie, een prospectief cohortonderzoek naar het gebruik van lipidenverlagende middelen in 14 Europese landen. In de periode 2020-2021 werden 9044 volwassen patiënten (gemiddelde leeftijd: 65,3 jaar; 73% man) met een hoog of zeer hoog ASCVD-risico en een levensverwachting van meer dan een jaar voor wie lipidenverlagende therapie waarschijnlijk gunstig zou zijn, gerekruteerd vanuit de eerste en tweede lijn. Basisgegevens werden verzameld uit medische dossiers voor alle aan dyslipidemie gerelateerde artsenbezoeken vanaf het moment dat de dyslipidemie was vastgesteld.

Uitkomstmaten

De onderzoekers waren geïnteresseerd in: (a) hoe artsen het cardiovasculair risico beoordelen; (b) welke lipidenverlagende therapieën zij voorschrijven aan patiënten met een hoog of zeer hoog cardiovasculair risico; en (c) in hoeverre deze behandelingen ertoe leiden dat bij deze patiënten de streefwaarde voor LDL-c uit de ESC/EAS-richtlijn uit 2019 wordt behaald.

Belangrijkste resultaten

Risicoclassificatie

Lipidenverlagende therapieën en LDL-c streefwaardes

Conclusie

Uit dit prospectieve cohortonderzoek, uitgevoerd in Centraal- en West-Europa, bleek dat bij de grote meerderheid (73%) van de patiënten met een hoog of zeer hoog cardiovasculair risico de streefwaarde voor LDL-c uit de ESC/EAS-richtlijn uit 2019 niet wordt behaald. Mogelijk dragen een inadequate risicoclassificatie en het lage (24%) gebruik van combinatietherapie hieraan bij.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Lancet Reg Health Eur.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: