Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Matig-intensieve statine plus ezetimibe als alternatief voor hoog-intensieve statine bij ASCVD-patiënten ≥75 jaar

Combination Moderate-Intensity Statin and Ezetimibe Therapy for Elderly Patients With Atherosclerosis

Literatuur - Lee SH, Lee YJ, Heo JH, et al. - J Am Coll Cardiol. 2023 Apr 11;81(14):1339-1349. doi: 10.1016/j.jacc.2023.02.007

Introductie en methoden

Achtergrond

Hoewel statinetherapie met hoge intensiteit wordt aanbevolen voor patiënten met ASCVD [1-2], wordt deze behandeling minder vaak toegepast bij oudere patiënten vanwege het verhoogde risico op nadelige events. Bij patiënten >75 jaar heeft een matig-intensieve statinebehandeling daarom mogelijk de voorkeur boven een hoog-intensieve statinebehandeling [2-3].

Onlangs liet de RACING-studie (Randomized Comparison of Efficacy and Safety of Lipid Lowering With Statin Monotherapy versus Statin-Ezetimibe Combination for High-Risk Cardiovascular Disease) zien dat de combinatie van matig-intensieve statinebehandeling met ezetimibe even effectief was als hoog-intensieve statinemonotherapie in het voorkómen van een combinatie van cardiovasculaire events en dat de combinatietherapie geassocieerd was met een lager percentage intolerantiegerelateerde stopzetting van de medicatie of dosisvermindering [4].

Doel van de studie

In een post-hocanalyse van de RACING-studie evalueerden de auteurs de werkzaamheid en veiligheid van de combinatie van matig-intensieve statinebehandeling met ezetimibe vergeleken met hoog-intensieve statinemonotherapie bij oudere patiënten met ASCVD, met name in de leeftijdsgroep van ≥75 jaar.

Methoden

De RACING-studie was een multicentrische, prospectieve, open-label, non-inferioriteits-RCT waarin 3780 patiënten met vastgelegde ASCVD uit Zuid-Korea werden geïncludeerd. Patiënten werden gerandomiseerd naar de combinatie van een matig-intensieve statinebehandeling (rosuvastatine 10 mg) plus ezetimibe 10 mg eenmaal daags of hoog-intensieve statinemonotherapie (rosuvastatine 20 mg) eenmaal daags. 574 patiënten waren ≥75 jaar en 3206 patiënten waren <75 jaar.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van cardiovasculaire sterfte, majeure cardiovasculaire events of niet-fatale beroerte binnen 3 jaar. Secundaire werkzaamheidsuitkomstmaten waren een samengestelde uitkomst van totale sterfte, majeure cardiovasculaire events of niet-fatale beroerte; de individuele componenten van de primaire uitkomstmaat; en de LDL-c-waarde na 1, 2 en 3 jaar.

Secundaire veiligheidsuitkomstmaten waren de incidentie van stopzettingen of dosisverlagingen van het studiegeneesmiddel vanwege intolerantie; klinische nadelige events, waaronder nieuw ontstane DM; nadelige events geassocieerd met spieren, de lever of de galblaas; een diagnose van kanker; of een staaroperatie. Een onafhankelijke commissie beoordeelde alle uitkomstmaten.

Belangrijkste resultaten

Primaire uitkomstmaat en secundaire werkzaamheidsuitkomstmaten

Secundaire veiligheidsuitkomstmaten

Conclusie

Uit een post-hocanalyse van de RACING-studie bleek dat de combinatie van matig-intensieve statinebehandeling met ezetimibe vergelijkbare gunstige cardiovasculaire effecten had na 3 jaar als hoog-intensieve statinemonotherapie bij oudere patiënten met ASCVD, ongeacht de leeftijdsgroep (<75 jaar vs. ≥75 jaar). Combinatietherapie met ezetimibe was geassocieerd met een grotere LDL-c-reductie en minder intolerantiegerelateerde medicatiestopzetting of dosisvermindering in de gehele onderzoekspopulatie, en met een lagere incidentie van nieuw ontstane DM bij patiënten van ≥75 jaar.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: