Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Optimalisatie van de behandeling van hartfalen

15' educatie - 30 apr. 2023 - Prof. dr. Rudolf de Boer (Erasmus MC, Rotterdam) en Petra van Pol (OLVG, Amsterdam)

Video navigation menu

  • De STRONG-HF-studie 0:46
  • Discussie over resultaten STRONG-HF 6:54
  • Modelleringsstudie over sequenties van medicatie van Shen et al. 9:09
  • Organisatie van intramurale zorg voor HF - NVVC 13:32

Bent u van mening dat een snelle optitratie van de vier medicijnklassen essentieel is voor de optimale behandeling van hartfalen?

  • Ja, hier moet m.b.v. een goede organisatie van de zorg naar gestreefd worden
  • Ja, maar blijkt in de praktijk lastig te realiseren
  • Nee

Faculty

Rudolf de Boer is Hoogleraar Cardiologie en Afdelingshoofd Cardiologie in het Erasmus MC in Rotterdam.

Petra van Pol is cardioloog in het OLVG, Amsterdam.

Disclosures

Meningen en interpretaties komen voor rekening van de sprekers en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en mede mogelijk gemaakt vanuit multisponsoring.

De nascholing is onderdeel van het door CVGK-geïnitieerde PANORAMA-initiatief. PANORAMA heeft als doelstelling om medische beroepsbeoefenaren ondersteuning te bieden bij de hedendaagse therapiekeuze voor patiënten met hoog cardiovasculair, cardiometabool of cardiorenaal risico op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, richtlijnen en ervaring uit de praktijk.

Voor de educatieve initiatieven binnen PANORAMA ontvangt CVGK.nl onafhankelijke ondersteuning van meerdere sponsoren.

Lees onze samenvatting over STRONG-HF Lees onze samenvatting over de modelleringsstudie van Shen et al.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: