Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase 3-studie met duale GIP- en GLP-1-receptoragonist behaalt de primaire eindpunten

Nieuws - 1 mei 2023

De fase 3-studie SURMOUNT-2 heeft de primaire eindpunten in gewichtsverlies, en ook belangrijke secundaire eindpunten, behaald. In SURMOUNT-2 werd de werkzaamheid en veiligheid van tirzapatide, een nieuwe glucoseafhankelijke insulinotrope polypeptide (GIP)- en GLP-1-receptoragonist, bepaald.

Patiënten met obesitas of overgewicht en DM2 die tirzepatide gebruikten bereikten tot 15,7% (15,6 kg) gewichtsverlies na 72 weken in vergelijking met 3,3% (3,2 kg) in de placebogroep. Een groot deel van de patiënten in de tirzepatidegroep bereikte een gewichtsverlies van ten minste 5% (81,6% en 86,4% in de tirzepatidegroep (respectievelijk, dosis van 10 mg en 15 mg) in vergelijking met 30,5% in de placebogroep. Tirzepatide had een vergelijkbaar veiligheidsprofiel als eerder gerapporteerd was in de SURMOUNT- en SURPASS-studies en met incretine-gebaseerde therapieën die goedgekeurd zijn voor de behandeling van obesitas en overgewicht.

SURMOUNT-2 was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, parallelle, placebo-gecontroleerde studie, met 938 volwassenen met obesitas of overgewicht en DM2. Deelnemers kregen tirzepatide (10 mg of 15 mg) of placebo. Het co-primaire eindpunt was de verandering in percentage in lichaamsgewicht vanaf baseline en de percentage van de deelnemers dat ≥5% afname in lichaamsgewicht behaalde na 72 weken in vergelijking met placebo. Alle deelnemers die tirzepatide kregen, begonnen met een dosis van 2,5 mg eenmaal per week en de dosis nam stapsgewijs toe gedurende een periode van vier weken tot de uiteindelijke gerandomiseerde behandeldosis van 10 mg of 15 mg.

De resultaten van de SURMOUNT-2-studie zullen op het aankomende congress van de American Diabetes Association worden gepresenteerd.

Bron: Persbericht Lilly, 27 april 2023

Deel deze pagina met collega's en vrienden: