Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer vermindert coronaire plaquelast bij asymptomatische patiënten met FH

Alirocumab and Coronary Atherosclerosis in Asymptomatic Patients with Familial Hypercholesterolemia: The ARCHITECT Study

Literatuur - Pérez de Isla L, Díaz-Díaz JL, Romero MJ, et al. - Circulation. 2023 Apr 3. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.062557.

Introductie en methoden

Achtergrond

Patiënten met FH hebben een hoog risico op voortijdige ASCVD, zelfs als ze statines en andere lipidenverlagende therapieën gebruiken [1]. Er is aangetoond dat PCSK9-remmers de atherosclerotische plaquelast en ASCVD-uitkomsten vermindert bij patiënten met eerdere coronair lijden [2]. Het is onduidelijk wat de effecten zijn van PCSK9-remmers op de coronaire plaquelast bij patiënten met FH.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de effecten van de PCSK9-remmer alirocumab op coronaire plaquelast en plaquekenmerken bij asymptomatische patiënten met FH die een geoptimaliseerde en stabiele behandeling kregen met een maximaal getolereerde statinedosis met of zonder ezetimibe.

Methoden

De ARCHITECT-studie (Effect of Alirocumab on Atherosclerotic Plaque Volume, Architecture and Composition) was een fase IV, open-label, multicenter, single-arm klinische studie. 104 patiënten (mediane leeftijd 53,3 jaar, 52% vrouw) met FH die een geoptimaliseerde en stabiele behandeling kregen met een maximaal verdraagbare statinedosis met of zonder ezetimibe werden geïncludeerd. Patiënten kwamen in aanmerking als LDL-c waardes <100 mg/dL niet werden bereikt, baseline globale coronaire plaquelast >30% was en hun behandelend arts alirocumab voorschreef. Deelnemers ondergingen een coronaire CTA op baseline en tijdens de follow-up na 78 weken. Door gebruik te maken van deze non-invasieve procedure kon het gehele coronaire vaatnetwerk worden beoordeeld. Patiënten kregen elke 14 dagen 150 mg alirocumab subcutaan toegediend.

Uitkomstmaten

Het primaire eindpunt was de globale coronaire plaquelast. Secundaire eindpunt was de verandering in coronaire plaquekenmerken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De auteurs toonden aan dat behandeling met de PCSK9-remmer alirocumab in aanvulling op statinetherapie de coronaire plaquelast verminderde en stabilisatie van plaque bevorderde gedurende een studieperiode van 78 weken bij asymptomatische patiënten met FH. De auteurs schrijven dat deze effecten van de PCSK9-remmer op atherosclerotische plaques de resultaten van de ODYSSEY OUTCOMES-studie met alirocumab kunnen verklaren.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: