Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanzienlijke variatie in SBD-respons op veelgebruikte antihypertensiva

Heterogeneity in Blood Pressure Response to 4 Antihypertensive Drugs: A Randomized Clinical Trial

Literatuur - Sundström J, Lind L, Nowrouzi S, et al. - JAMA. 2023 Apr 11;329(14):1160-1169. doi: 10.1001/jama.2023.3322

Introductie en methoden

Achtergrond

Hoewel meerdere klassen van zeer effectieve antihypertensiva op grote schaal beschikbaar zijn [1], is het onbekend of de optimale keuze van bloeddrukverlagende therapie verschilt tussen patiënten en of gepersonaliseerde hypertensiebehandeling het gunstige klinische effect kan maximaliseren.

Doel van de studie

Het doel van de studie was het onderzoeken en kwantificeren van het potentieel voor gepersonaliseerde geneesmiddelentherapie bij hypertensie om bloeddrukverlagende effecten te maximaliseren.

Methoden

De PHYSIC-studie (Precision Hypertension Care) was een gerandomiseerde, dubbelblinde trial met herhaalde cross-over die werd uitgevoerd in een onderzoekspolikliniek van het Uppsala University Hospital in Zweden. In dit onderzoek werden 280 patiënten van 40-75 jaar met hypertensie graad 1 (d.w.z.: systolische bloeddruk (SBD): 140-159 mmHg) geïncludeerd die bij inclusie niet farmacologisch behandeld werden of bloeddrukverlagende monotherapie gebruikten (wat duidt op een steekproef uit een primaire-preventiepopulatie met een laag risico).

Na een inloopperiode van 2 weken met placebo werden de deelnemers toegewezen aan een reeks van 6 behandelperioden die in willekeurige volgorde werden toegediend. Een behandelperiode (duur: 7-9 weken) bestond uit behandeling met candesartan 16 mg (ARB), lisinopril 20 mg (ACE-remmer), amlodipine 10 mg (calciumantagonist) of hydrochloorthiazide 25 mg (thiazide). Daarnaast herhaalde iedere patiënt 2 willekeurig gekozen behandelperioden. Tussen elke behandelperiode was er een wash-out-periode met placebo van 1 week. De primaire analyse van het onderzoek omvatte 1486 voltooide behandelperioden (mediane duur: 56 dagen) bij 270 patiënten.

Uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat was de ambulante SBD overdag (10.00-20.00 uur), gemeten aan het eind van elke behandelperiode.

Belangrijkste resultaten

Variabiliteit in effecten van medicamenteuze behandeling

Potentieel voor gepersonaliseerde behandeling

Conclusie

De Zweedse PHYSIC-studie toonde dat de SBD-respons op 4 veelgebruikte antihypertensivaklassen aanzienlijk verschilde tussen patiënten met hypertensie. Gepersonaliseerde behandeling zou de SBD met 4,4 mmHg kunnen verlagen vergeleken met een vaste geneesmiddelkeuze.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: