Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Betere post-PCI-resultaten met P2Y₁₂-remmer dan aspirine, ook bij DM-patiënten

Aspirin vs Clopidogrel for Long-term Maintenance After Coronary Stenting in Patients With Diabetes: A Post Hoc Analysis of the HOST-EXAM Trial

Literatuur - Rhee TM, Bae JW, Park KW, et al. - JAMA Cardiol. 2023 Apr 12;e230592 [Online ahead of print]. doi: 10.1001/jamacardio.2023.0592

Introductie en methoden

Achtergrond

Patiënten met DM hebben een verhoogd risico op ischemische events en mortaliteit in vergelijking met patiënten zonder DM [1]. Het is daarom van belang de optimale onderhoudsantiplaatjestherapie voor de lange termijn te selecteren voor degenen die een PCI ondergaan. Eerder toonde de HOST-EXAM-studie dat behandeling met clopidogrel geassocieerd was met een lagere incidentie van de primaire uitkomstmaat (een combinatie van totale sterfte, niet-fataal MI, beroerte, heropname wegens ACS en ernstige bloedingen) vergeleken met aspirine bij patiënten die PCI ondergingen en met succes de vereiste duur van duale antiplaatjestherapie (DAPT) hadden voltooid [2].

Doel van de studie

In een post-hocanalyse van de HOST-EXAM-studie onderzochten de auteurs de klinische resultaten na 24 maanden bij patiënten die PCI hadden ondergaan en daarna behandeld waren met clopidogrel of aspirine naar DM-status.

Methoden

De HOST-EXAM-studie (Harmonizing Optimal Strategy for Treatment of Coronary Artery Diseases-Extended Antiplatelet Monotherapy) was een prospectieve, multicentrische, door onderzoekers geïnitieerde open-label-RCT die werd uitgevoerd in 37 centra in Korea. In totaal werden 5438 patiënten die behandeld waren met DAPT zonder klinische events gedurende 6-18 maanden na een PCI met drug-eluting stents, gerandomiseerd naar monotherapie met clopidogrel of aspirine. Van deze patiënten hadden 1860 (34,2%) DM (925 in de clopidogrelarm en 935 in de aspirinearm).

Uitkomstmaten

Voor deze analyse werd dezelfde primaire uitkomstmaat gebruikt als die voor de oorspronkelijke studie: een samengestelde uitkomst van totale sterfte, niet-fataal MI, beroerte, heropname wegens ACS en ernstige bloedingen (Bleeding Academic Research Consortium (BARC)-type 3 of 5) na 24 maanden. Belangrijke secundaire uitkomstmaten waren een trombotische samengestelde uitkomstmaat (gedefinieerd als hartdood, niet-fataal MI, ischemische beroerte, heropname wegens ACS en definitieve of waarschijnlijke stenttrombose), ernstige bloedingen en alle bloedingen (gedefinieerd als BARC-type 2, 3 of 5).

Een aanvullende samengestelde uitkomstmaat van deze post-hocanalyse was MACE, een samengestelde uitkomst van totale sterfte, MI en beroerte na 24 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze post-hocanalyse van de Koreaanse HOST-EXAM-studie was clopidogrelmonotherapie geassocieerd met een lagere incidentie van de primaire samengestelde uitkomstmaat na 24 maanden vergeleken met aspirinemonotherapie bij patiënten die DAPT hadden gekregen na PCI, ongeacht de DM-status. Bovendien verminderde clopidogrel de incidentie van de trombotische samengestelde uitkomstmaat bij patiënten zonder DM en verlaagde het het MACE-risico bij patiënten met DM.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: