Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verhoogde prevalentie van diabetes en obesitas onder Amerikaanse jongvolwassenen

Cardiovascular Risk Factor Prevalence, Treatment, and Control in US Adults Aged 20 to 44 Years, 2009 to March 2020

Literatuur - Aggarwal R, Weh RW, Joynt Maddox KE, et al. - JAMA. 2023 Mar 21;329(11):899-909. doi: 10.1001/jama.2023.2307.

Introductie en methoden

Achtergrond

De aanwezigheid van cardiovasculaire riscofactoren vroeg in het leven is geassocieerd met een hoger risico op hart- en vaatziekten en cardiovasculaire events later in het leven, en een substantieel verlies van levensjaren gecorrigeerd voor invaliditeit en totale levensjaren [1-2]. Het is daarom belangrijk om de prevalentie van cardiovasculaire riscofactoren bij jongvolwassen te bepalen, aangezien een toename van de last van cardiovasculaire risicofactoren mogelijk veel implicaties heeft voor de gezondheidszorg bij een vergrijzende populatie.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten of de prevalentie van cardiovasculaire riscofactoren, en de behandel- en regulatiepercentages bij jonge Amerikaanse volwassen veranderden van 2009 tot 2020. Dit werd onderzocht in de totale studie populatie, en gestratificeerd naar geslacht en ras en etniciteit.

Methoden

Dit was een seriële cross-sectionele studie, die gebruik maakte van de Amerikaanse National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) van 2009 tot maart 2020. 12.924 Volwassen van 20 tot 44 jaar oud werden geïncludeerd. Elk NHANES-onderzoek werd uitgevoerd in een 2-jaarlijkse cyclus. Door de COVID-19-pandemie werden data van de 2017-2018 en 2019-2020 cyclus gecombineerd om te waarborgen dat de data representatief waren voor de nationale populatie . Data weren verzameld door persoonlijke interviews en medische onderzoeken. Leeftijd, geslacht, ras en behandelingen waren zelfgerapporteerd.

Uitkomstmaten

De belangrijkste uitkomstmaat was de prevalentie van cardiovasculaire riscofactoren (hypertensie, diabetes, hyperlipidemie, obesitas en geschiedenis van roken).

Belangrijkste resultaten

Prevalentie

Prevalentie gestratificeerd naar ras en etniciteit

Behandel- en regulatiepercentages

Conclusie

De prevalentie van diabetes en obesitas nam toe (respectievelijk, +1.1% en +8.2%) bij Amerikaanse volwassen van 20 tot 44 jaar van 2009 tot 2020, terwijl de prevalentie van hypertensie niet veranderde en de prevalentie van hyperlipidemie afnam (-4.4%). Er waren significante verschillen in de prevalentie van cardiovasculaire riscofactoren tussen personen met een verschillende etnische achtergrond. Een stijgende last van cardiovasculaire riscofactoren werd gedetecteerd in Hispancis en Mexicaans-Ameriksaanse volwassenen. Bovendien verbeterden de behandel- en regulatiepercentages niet significant gedurende de onderzoeksperiode.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: