Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grotere reductie in NT-proBNP met ARNI in vergelijking met ARB in HFmrEF/HFpEF

Nieuws - 22 mei 2023

PARAGLIDEHF: Sacubitril/Valsartan versus valsartan on changes in NTproBNP, safety, and tolerability in patients with EF>40% stabilized after a WHF Event

Gepresenteerd op de ESC Heart Failure 2023 door: Robert Mentz, MD - Durham, NC, USA

Introductie en methoden

Achtergrond

In verschillende richtlijnen wordt sacubitril/valsartan aanbevolen om ziekenhuisopnames bij patiënten met HFmrEF en HFpEF te verminderen. Een post-hoc analyse van de PARAGON-HF studie suggereerde dat sacubitril/valsartan grotere voordelen heeft bij patiënten die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het blijft echter onduidelijk of het starten van sacubitril/valsartan veilig en effectief is bij patiënten met HF en EF >40% die gestabiliseerd zijn na verslechtering van HF (WHF).

Doel van de studie

De auteurs vergeleken de effecten van sacubitril/valsartan met valsartan bij patiënten met HFmrEF of HFpEF na een recente WHF.

-

Methoden

In de PARAGLIDE-HF-studie werden patiënten (n=466) met HFmrEF en HFpEF geïncludeerd na een recente WHF-gebeurtenis. Een recente WHF werd gedefinieerd als ziekenhuisopname, een urgente HF-bezoek of een ER-bezoek binnen 30 dagen na randomisatie. Inclusiecriteria waren: SBP ≥100 mmHg; NT-proBNP ≥500 pg/ml; GFR ≥20 ml/min/1,73 m²; en K ≤5,2 mEq/L. Patiënten werden gerandomiseerd naar 96 mg/103 mg sacubitril/valsartan tweemaal daags of 160 mg valsartan tweemaal daags (n=233 in elke groep).

Uitkomstmaten

De primaire eindpunt was de proportionele verandering in NT-proBNP vanaf baseline tot week 4 en 8.

Belangrijkste resultaten

Primaire eindpunt

Secundaire eindpunten

Subgroepanalyse

Conclusie

Bij patiënten met EF>40% die gestabiliseerd waren na recente WHF leidde behandeling met sacubitril/valsartan tot grotere reducties in NT-proBNP in vergelijking met behandeling met valsartan. De winratio in de hiërarchische cardiovasculaire samengestelde uitkomst neigde naar voordeel van sacubitril/valsartan in vergelijking met valsartan. Daarnaast was sacubitril/valsartan geassocieerd met een lagere incidentie van verslechtering van nierfunctie, maar met een hogere incidentie van symptomatische hypotensie.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens ESC Heart Failure 2023 -

De bevindingen van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in J Am Coll Cardiol. 2023

Deel deze pagina met collega's en vrienden: