Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Interimanalyse toont aanhoudend voordeel van RNAi tegen TTR bij ATTR cardiale amyloïdose

Nieuws - 22 mei 2023

Patisiran treatment for ATTR cardiac amyloidosis: 18- month results of the phase 3 APOLLO-B study

Gepresenteerd op ESC Heart Failure 2023 door Prof. dr. Marianna Fontana (Londen, VK)

Introductie en methoden

Transthyretine (ATTR) amyloïdose is een progressieve, dodelijke ziekte die wordt veroorzaakt door ophoping van transthyretine (TTR) amyloïd in verschillende organen, waaronder het hart. De afzetting van TTR amyloïd in het hart kan leiden tot cardiomyopathie, wat leidt tot verergering van HF en ritmestoornissen, en afname van functionele status en kwaliteit van leven (quality of life; QoL).

Het RNAi-therapeuticum patisiran is goedgekeurd voor de behandeling van ATTRv (variant) amyloïdose met polyneuropathie. Onlangs bleek uit de resultaten van de APOLLO-B fase 3 studie dat na 12 maanden, gebruik van patisiran resulteerde in behoud van functionele capaciteit, gezondheidsstatus en QoL bij patiënten met ATTR cardiale amyloïdose, terwijl bij patiënten op placebo de uitkomsten gestaag verslechterden.

In de APOLLO-B-studie werden 360 patiënten met wild-type of een TTR-variant van ATTR cardiale amyloïdose geïncludeerd. Zij hadden een bevestigde cardiomyopathie en een medische voorgeschiedenis van symptomatisch HF. Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar patisiran 0,3 mg/kg IV Q3W of placebo. Patiënten die de periode van 12 maanden hadden voltooid, werden uitgenodigd voor de open-label uitbreidingsstudie (open-label extension; OLE), waarin alle patiënten (n=334) patisiran (0,3 mg/kg IV Q3W) kregen. Hier werden de resultaten na 18 maanden van het OLE-onderzoek gepresenteerd.

De eindpunten waren verandering vanaf de baseline van de APOLLO-B dubbelblinde periode tot 18 maanden voor functionele capaciteit (beoordeeld als 6-MWT), gezondheidsstatus en kwaliteit van leven door KCCQ-OS, cardiale biomarkers (NT-proBNP, troponine I), een samengesteld eindpunt van sterfte door alle oorzaken, ziekenhuisopname door alle oorzaken en dringende HF-bezoeken, en overlijden door alle oorzaken als een enkele uitkomst.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze interimanalyse van de OLE-studie van de APOLLO-B-trial toonde aan dat aanhoudend gebruik van patisiran gedurende 18 maanden resulteerde in een behouden voordeel voor 6-MWT, KCCQ-OS, NT-proBNP en troponine I bij patiënten met ATTR cardiale amyloïdose. Patiënten die oorspronkelijk gerandomiseerd waren naar placebo en die in de OLE-periode met patisiran begonnen, vertoonden vertraging of stabilisatie van de ziekteprogressie.

“Deze patiënten herstelden echter niet in de functionele capaciteit of gezondheidsstatus en QoL die tijdens de dubbelblinde periode verloren waren gegaan ten opzichte van die in de patisirangroep, wat het belang onderstreept van vroeg starten van de behandeling', aldus Marianna Fontana.

Er werden geen nieuwe veiligheidsproblemen bij het gebruik van patisiran gedurende 18 maanden gezien, wat wijst op een aanvaardbaar veiligheidsprofiel.

- Onze berichtgeving van ESC Heart Failure 2023 is gebaseerd op de informatie die tijdens het congres is verstrekt -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: