Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gepoolde analyses tonen cardiovasculaire en renale voordelen met ARNI bij HFpEF/HFmrEF

Nieuws - 23 mei 2023

Sacubitril/Valsartan in HF with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction: A Pre-Specified Participant-Level Pooled Analysis of PARAGLIDE-HF and PARAGON-HF

Gepresenteerd op ESC Heart Failure 2023 door: Muthiah Vaduganathan - Boston, MA, VS

Introductie en methoden

De PARAGLIDE-HF-studie, die ook werd gepresenteerd op de ESC Heart Failure 2023, toonde aan dat sacubitril/valsartan NT-proBNP verlaagde bij patiënten met HFpEF en HFmrEF met een recent verslechterd HF-event. Deze studie was echter niet ontworpen of gepowerd om klinische uitkomsten te beoordelen. De veel grotere PARAGON-HF-studie toonde eerder een bescheiden, niet-significante reductie met sacubitril/valsartan vs. valsartan in totale HF-ziekenhuisopnames en CV-sterfte (RR 0.87, 95%CI 0.75-1.01, P=0.059). Post-hocanalyses van PARAGON-HF suggereerden een meer uitgesproken voordeel met sacubitril/valsartan in de subgroep van patiënten die binnen 30 dagen na een HF-ziekenhuisopname werden gerandomiseerd (n=622).

Om de werkzaamheid van sacubitril/valsartan op klinische uitkomsten beter in te schatten, werden twee vooraf gespecificeerde gepoolde analyses op patiëntniveau van PARAGLIDE-HF en PARAGON-HF uitgevoerd. De primaire gepoolde analyse omvatte 1088 patiënten die een verslechterend HF-event hadden binnen 30 dagen voor randomisatie (n=466 uit PARAGLIDE-HF en n=622 uit PARAGON-HF). De secundaire gepoolde analyse omvatte alle deelnemers van beide studies (n=5262).

Beide studies vergeleken de werkzaamheid en veiligheid van sacubitril/valsartan versus valsartan. De mediane follow-up was 0,5 jaar in PARAGLIDE-HF en 2,9 jaar in PARAGON-HF.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Gepoolde analyses van PARAGLIDE-HF en PARAGON-HF laten zien dat sacubitril/valsartan, in vergelijking met valsartan, cardiovasculaire en renale uitkomsten verminderde bij patiënten met HFpEF of HFmrEF. De cardiovasculaire voordelen waren het meest uitgesproken bij patiënten met LVEF ≤60%.

"Deze data versterken het huidige bewijs dat het gebruik van sacubitril/valsartan ondersteunt bij patiënten met hartfalen met een licht verminderde of behouden ejectiefractie, met name bij degenen met een LVEF die lager is dan normaal, ongeacht de zorgsetting", concludeerde Muthiah Vaduganathan.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens ESC Heart Failure 2023-

De bevindingen van deze analyses werden tegelijkertijd gepubliceerd in Eur. Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: