Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

TSAT als marker voor ijzerdeficiëntie voorspelt respons op intraveneus ijzer het beste bij patiënten met HFrEF

Nieuws - 30 mei 2023

IRONMAN: Which marker of iron deficiency best predicts response to intravenous iron in patients with heart failure?

Gepresenteerd op de ESC Heart Failure 2023 door: Prof. dr. John Cleland - Glasgow, VK

Introductie en methoden

Momenteel is er variatie in de definitie voor ijzerdeficiëntie (ID) volgens verschillende klinische organisaties. De WHO definieert ID als serumferritine<15 µg/L, terwijl veel klinische laboratoriums een afkapwaarde van <30 µg/L aanhouden. De ESC-richtlijn, echter, definieert ID als serumferritine <100 µg/L of tussen 100-299 µg/L met een transferrineverzadiging (transferrin saturation, TSAT) <20%.

Erzijn paradoxale data over de klinische prognose en ID bij patiënten met HFrEF. Data suggereren dat bij patiënten met HFrEF serumferritine<100 µg/L geassocieerd is met een betere prognose, terwijl een TSAT <20% geassocieerd is met een slechte prognose. In deze analyse van IRONMAN werd onderzocht welke marker voor ID (TSAT, serumferritine of anemie) het beste de klinische respons na intraveneus ijzer bij patiënten met HFrEF voorspelt.

IRONMAN was een prospectieve, gerandomiseerde, open-labelstudie met 1137 patiënten met HFrEF. Patiënten werden gerandomiseerd naar ijzer(III)derisomaltose (ferric derisomaltose, FDI) of gebruikelijke zorg. Inclusiecriteria waren serumferritine<100 µg/L of TSAT <20%. Exclusiecriteria waren: serumferritine >400 µg/L; Hb <9.0 g/dL of >13 g/dL bij vrouwen of >14 g/dL bij mannen; en eGFR <15 ml/min/1.73m². Het primaire eindpunt was een samenstelling van herhaalde HF-ziekenhuisopnamen of cardiovasculaire sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Met behulp van data van de IRONMAN-studie werd aangetoond dat het risico op uitkomsten hoger is bij patiënten met anemie of TSAT<20%, maar lager is bij patiënten met serumferritine <100 µg/L. Het effect van een behandeling met FDI op cardiovasculaire uitkomsten werd het beste voorspelt door TSAT <20%, met name bij patiënten met serumferritine van 100-400 µg/dL.

John Cleland concludeert zijn presentatie door te zeggen dat ‘TSAT zeker de inclusiecriteria zou kunnen vereenvoudigen en verwarring zou kunnen stoppen als we naar een nieuwe definitie [van ID] zouden gaan’.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens ESC Heart Failure 2023 -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: