Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effecten van SGLT2-remmer niet gemodificeerd door jicht bij patiënten met HF

Association of Dapagliflozin Use With Clinical Outcomes and the Introduction of Uric Acid-Lowering Therapy and Colchicine in Patients With Heart Failure With and Without Gout: A Patient-Level Pooled Meta-analysis of DAPA-HF and DELIVER

Literatuur - Butt JH, Docherty KF, Claggett BL, et al. - JAMA Cardiol. 2023 Apr 1;8(4):386-393. doi: 10.1001/jamacardio.2022.5608.

Introductie en methoden

Achtergrond

Jicht komt vaak voor bij patiënten met HF en wordt geassocieerd met nadelige klinische uitkomsten [1-5]. SGLT2-remmers verminderen urinezuurwaarden, en kunnen daarom het risico op jicht verminderen [5-8].

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de associatie tussen jicht en klinische uitkomsten bij patiënten met HF. Bovendien werd het effect van dapagliflozine bij patiënten met HF met en zonder jicht onderzocht, evenals het effect van dapagliflozine op de introductie van nieuwe urinezuurverlagende therapie en colchicine bij deze patiënten.

Methoden

Dit was een gepoolde post-hocanalyse van 2 fase-3 klinische studies met dapagliflozine, die 11.005 patiënten met HF includeerde. Data van de DAPA-HF- en DELIVER-studies, gerandomiseerde, dubbelblinde, klinische studies bij patiënten met symptomatisch HF en verhoogde natriuretische peptidenwaarden, werden gebruikt. Patiënten met LVEF van ≤40% werden geïncludeerd in DAPA-HF en patiënten met LVEF >40% in DELIVER. Patiënten kregen eenmaal daags dapaglifozine (10 mg) toegediend of placebo. Een totaal van 117 patiënten (10,1%) had een geschiedenis van jicht op baseline (10,3% met LVEF ≤40% en 10,2% met LVEF >40%). Geschiedenis van jicht werd gerapporteerd op initiatief van de onderzoeker.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was een samenstelling van verslechterend HF of cardiovasculaire sterfte.

Belangrijkste resultaten

Jicht en klinische uitkomsten

Effecten van dapagliflozine

Conclusie

Deze gepoolde analyse toonde aan dat dapagliflozine resulteert in gunstige effecten op cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met HF ongeacht de status van jicht. Bovendien was het gebruik van dapagliflozine geassocieerd met een lager gebruik van nieuwe urinezuurverlagende therapieën of colchicine.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: