Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Associaties tussen TG en cardiometabole risicofactoren beïnvloed door afkomst- en omgevingsverschillen

Ancestral and environmental patterns in the association between triglycerides and other cardiometabolic risk factors

Literatuur - Meeks KAC, Bentley AR, Agyemang C, et al. - EBioMedicine. 2023;91:104548. doi: 10.1016/j.ebiom.2023.104548

Introductie en methoden

Achtergrond

De circulerende triglyceride (TG)-waarde hangt af van de afkomst en de omgeving van het individu. Zo hebben West-Afrikanen en Afro-Amerikanen van West-Afrikaanse afkomst een lagere TG-waarde dan bevolkingsgroepen van Europese afkomst die in Europa of de VS wonen [1-3]. Bij Oost-Afrikanen daarentegen wordt een onevenredig hoge TG-waarde gezien [4-8]. De relatie tussen de TG-waarde en andere cardiometabole risicofactoren kan verschillen tussen etnische groepen en binnen dezelfde etnische groep die in verschillende geografische omgevingen leeft, als gevolg van genetische factoren en omgevingsfactoren.

Doel van de studie

Het studiedoel was de associatie tussen de TG-waarde en bekende cardiometabole risicofactoren en aandoeningen (d.w.z.: hypertensie, systolische bloeddruk (SBD), BMI, tailleomtrek, DM2 en nuchtere glucosewaarde) te vergelijken tussen populaties van West-Afrikaanse, Oost-Afrikaanse of Europese afkomst die in 3 zeer verschillende omgevingen woonden (d.w.z.: Sub-Sahara-Afrika, de VS en Europa).

Methoden

De gegevens van de volgende 4 transversale studies werden gebruikt: (1) AADM-studie (Africa America Diabetes Mellitus), die West-Afrikanen (Ghana en Nigeria) en Oost-Afrikanen (Kenia) omvatte, (2) RODAM-studie (Research on Obesity and Diabetes among African Migrant), die West-Afrikanen (Ghanezen) omvatte die in Ghana en Europa woonden, (3) HELIUS-studie (Healthy Life in an Urban Setting), waaraan Europeanen en 2 groepen van West-Afrikaanse afkomst (Ghanezen en Afrikaanse Surinamers) die in Nederland woonden, deelnamen, en (4) NHANES-studie (National Health and Nutrition Examination Survey), waaraan Afrikaanse Amerikanen (West-Afrikaanse afkomst) en Europese Amerikanen in de VS deelnamen.

In totaal werden 32.019 volwassenen geïncludeerd: mensen van West-Afrikaanse afkomst die woonden in Sub-Sahara-Afrika (n=7201), de VS (n=4390) of Europa (n=6436), mensen van Oost-Afrikaanse afkomst die in Sub-Sahara-Afrika woonden (stedelijke Oost-Afrikanen; n=781) en mensen van Europese afkomst die woonachtig waren in de VS (n=8670) of Europa (n=4541).

Belangrijkste resultaten

TG-waarde

Hypertensie

Lichaamssamenstelling

DM2 en nuchtere glucosewaarde

Conclusie

In een analyse waarin populaties van Afrikaanse of Europese afkomst die woonachtig waren op een van 3 verschillende continenten werden vergeleken, was de associatie tussen de TG-waarde en hypertensie, de SBD, de BMI of de tailleomtrek sterker bij personen van Europese afkomst dan bij degenen met een West-Afrikaanse afkomst, met minimale of geen invloed door de omgevingscontext. De associatie van de TG-waarde met DM2 of de nuchtere glucosewaarde daarentegen vertoonde aanzienlijke variatie afhankelijk van de omgevingscontext. De associatie tussen de TG-waarde en de SBD, de tailleomtrek of DM2 verschilde tussen personen van West-Afrikaanse afkomst en stedelijke Oost-Afrikanen.

Volgens de auteurs kunnen “de afkomstverschillen gedeeltelijk worden toegeschreven aan de variatie in genetische factoren die ten grondslag liggen aan de biologie van TG, terwijl de omgevingsverschillen waarschijnlijk verschillen weerspiegelen in gezondheidsgerelateerd gedrag zoals voeding”. Bovendien impliceren hun “bevindingen dat ‘Afrikaanse afkomst’ noch ‘Europese afkomst’ als één geheel kan worden beschouwd bij het bespreken van cardiometabole risico’s”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op EBioMedicine.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: