Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

P2Y₁₂-remmer selecteren op basis van clopidogrelmetabolisme verlaagt cumulatieve ischemische events

Genetic-Guided Oral P2Y₁₂ Inhibitor Selection and Cumulative Ischemic Events After Percutaneous Coronary Intervention

Literatuur - Ingraham BS, Farkouh ME, Lennon RJ, et al. - JACC Cardiovasc Interv. 2023 Apr 10;16(7):816-825. doi: 10.1016/j.jcin.2023.01.356

Introductie en methoden

Achtergrond

Aangezien bij dragers van een cytochroom P450 2C19 (CYP2C19) loss-of-function (LOF)-allel die worden behandeld met clopidogrel minder bloedplaatjesremming wordt gezien, lopen zij een hoger risico op ischemische events na een PCI [1]. De TAILOR-PCI-studie (Tailored Antiplatelet Therapy Following PCI) was ontworpen om het effect te testen van een genetisch geleide strategie voor de selectie van orale P2Y₁₂-remmertherapie na PCI [2,3]. Hoewel de studie een vermindering van 34% in de tijd tot een eerste ischemisch event liet zien, was dit resultaat niet statistisch significant (gecorrigeerde HR: 0,66; P=0,056) [3].

Doel van de studie

In een vooraf gespecificeerde analyse van de TAILOR-PCI-studie evalueerden de auteurs de incidentie van cumulatieve ischemische events (d.w.z.: eerste en herhaalde ischemische events) bij patiënten met coronairlijden die na PCI werden behandeld met óf een orale P2Y₁₂-remmer volgens een genetisch geleide strategie óf conventionele clopidogreltherapie.

Methoden

De TAILOR-PCI-studie was een prospectieve, internationale, multicentrische open-label-RCT waarin 5302 patiënten met acuut of stabiel coronairlijden werden gerandomiseerd naar genetisch geleide selectie van een P2Y₁₂-remmer of conventionele clopidogreltherapie gedurende 12 maanden na een PCI. In de genetisch geleide groep werden dragers van het CYP2C19*2- of CYP2C19*3-LOF-allel geïdentificeerd met een genetische sneltest. Vervolgens kregen LOF-dragers ticagrelor voorgeschreven en niet-dragers clopidogrel. Voor patiënten die waren toegewezen aan ticagrelor maar dit niet konden verdragen, werd prasugrel aanbevolen. Alle patiënten werden ≥12 maanden na de PCI gegenotypeerd om de LOF-status te bevestigen of te beoordelen.

De huidige analyse omvatte 5276 patiënten, van wie 1849 LOF-drager waren (903 toegewezen aan genetisch geleide strategie en 946 aan conventionele therapie).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de cumulatieve incidentie van ischemische events (cardiovasculaire sterfte, MI, beroerte, stenttrombose en ernstige herhaalde ischemie) na 12 maanden. De secundaire uitkomstmaat was de cumulatieve incidentie van ernstige en kleine bloedingen op basis van de TIMI-criteria (Thrombolysis In Myocardial Infarction) na 12 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze vooraf gespecificeerde analyse van de TAILOR-PCI-studie onder CYP2C19-LOF-dragers met coronairlijden die een PCI ondergingen, toonde een statistisch significante vermindering van 39% in cumulatieve ischemische events na 12 maanden bij patiënten die waren toegewezen aan een genetisch geleide strategie voor de selectie van orale P2Y₁₂-remmertherapie vergeleken met degenen die conventionele clopidogreltherapie kregen. Tussen de behandelgroepen was geen significant verschil in de cumulatieve incidentie van ernstige en kleine bloedingen op basis van de TIMI-criteria.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC Cardiovasc Interv.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: