Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanhoudende LDL-c-verlaging met langdurige behandeling met PCSK9-siRNA

Long-term efficacy and safety of inclisiran in patients with high cardiovascular risk and elevated LDL cholesterol (ORION-3): results from the 4-year open-label extension of the ORION-1 trial

Literatuur - Ray KK, Troquay RPT, Visseren FLJ, et al. - Lancet Diabetes Endocrinol. 2023 Feb;11(2):109-119

Introductie en methoden

Achtergrond

siRNA-gebaseerde therapieën tegen PCSK9 zijn een alternatief voor LDL-c-verlaging , waarvoor aanzienlijk minder injecties nodig zijn dan therapieën met PCSK9 monoklonale antilichamen. De siRNA-medicatie inclisiran vermindert PCSK9 productie in de lever, wat leidt tot lagere waarden van PCSK9 in de circulatie [1-2]. Tweejaarlijkse toediening van inclisiran vanaf de tweede dosis is onderzocht tot 18 maanden in de ORION-9-, ORION-10- en ORION-11-studies [3-5].

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de werkzaamheid en veiligheid op lange termijn van tweemaal per jaar inclisiran bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico en verhoogd LDL-c.

-

Methoden

ORION-3 was een 4-jarige openlabel extensiestudie van de 1-jarige, fase-2 ORION-1-studie. ORION-1 was een multicenter, dubbelblinde, placebogecontroleerde, dosisbepalende studie met subcutane injecties van inclisiran bij patiënten met hoog risico op ASCVD of met hoog risico in primaire preventie en verhoogde LDL-c waarden ondanks maximaal verdraagbare statinebehandeling of andere LDL-c-verlagende therapieën, of met gedocumenteerde statine-intolerantie [2]. Patiënten die werden behandeld met inclisiran in ORION-1 kregen tweemaal per jaar 300 mg subcutaan inclisiran tijdens ORION-3 (arm met alleen inclisiran, n=290), terwijl patiënten in de placebogroep in ORION-1 begonnen met subcutaan evolocumab 140 mg elke 2 weken tot dag 360 en daarna wisselden naar subcutaan 300 mg inclisiran tweemaal per jaar voor de rest van de ORION-3-studieperiode (wisselende arm, n=92). Inclisiran werd toegediend door een medische beroepsbeoefenaar, terwijl evolocumab door de patiënt zelf werd toegediend. 233 patiënten in de arm met alleen inclisiran en 80 patiënten in de wisselende arm hadden de complete 4-jarige studieperiode afgerond.

Uitkomstmaten

Het primaire eindpunt was de percentage verandering in LDL-c van baseline van ORION-1 tot dag 210 van ORION-3 in de arm met alleen inclisiran (totale observatieperiode was 570 dagen na de eerste inclisirantoediening). Secundaire eindpunten waren veranderingen in LDL-c- en PCSK9-waarden gedurende 4 jaar in elke arm, en veiligheid en verdraagbaarheid op lange termijn.

Belangrijkste resultaten

Arm met alleen inclisiran

Wisselende arm

Complicaties

Conclusie

Deze studie toonde aan dat behandeling met inclisiran tweemaal per jaar goed verdragen wordt bij patiënten en zorgde voor blijvende afnames in LDL-c, niet-HDL-c en apoB gedurende een periode van 4 jaar. In tegenstelling tot LDL-c-verlaging met PCSK9 monoclonale antilichamen zijn er minder injecties nodig met een op siRNA-gebaseerde therapie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Lancet Diabetes Endocrinol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: