Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lagere ambulante SBD met niet-steroïde MRA bij patiënten met DM2 en CNS

Effect of finerenone on ambulatory blood pressure in chronic kidney disease in type 2 diabetes

Literatuur - Agarwal R, Ruilope LM, Ruiz-Hurtado G, et al. - J Hypertens. 2023 Feb 1;41(2):295-302. doi: 10.1097/HJH.0000000000003330

Introductie en methoden

Achtergrond

De fase 3-studies FIDELIO-DKD en FIGARO-DKD lieten onlangs zien dat de selectieve, niet-steroïde MRA finerenon de progressie van CNS vertraagde en het risico op cardiovasculaire events verlaagde bij patiënten met zowel DM2 als CNS [1,2]. De hemodynamische effecten van finerenon zijn niet duidelijk, omdat de gegevens over de bloeddruk (BD) in deze onderzoeken beperkt waren tot metingen in het ziekenhuis en er weinig andere gegevens hierover bestaan.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten het effect van finerenon ≥10 mg op de ambulante BD gedurende 24 uur en vergeleken dit resultaat met het tijdsverloop van de gelijktijdig in het ziekenhuis gemeten BD bij patiënten met DM2 en CNS.

Methoden

De ARTS-DN-studie (Mineralocorticoid Receptor Antagonist Tolerability Study-Diabetic Nephropathy) was een multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2b-RCT met parallelle groepen die was gericht op dose-finding [3]. Hierin werden 821 patiënten met DM2, urine-albumine/creatinine-ratio ≥30 mg/g en eGFR 30-90 ml/min per 1,73 m² gerandomiseerd naar finerenon 1,25-20 mg of placebo (eenmaal daags in de ochtend) gedurende 90 dagen. Het primaire doel van deze studie was om de effecten van finerenon op albuminurie te beoordelen. De huidige deelonderzoeksanalyse omvatte een subset van patiënten van wie ambulante BD-metingen beschikbaar waren (n=240).

Ambulante BD-monitoring (ABDM) gedurende 24 uur werd uitgevoerd tijdens de screening en na 60 en 90 dagen. BD-metingen in het ziekenhuis werden uitgevoerd bij aanvang van de studie, na 1, 7, 30, 60 en 90 dagen en bij het follow-upbezoek (na 120 dagen).

Belangrijkste resultaten

Verandering in systolische BD gemeten in ziekenhuis

Veranderingen in systolische BD gedurende 24 uur, overdag en ’s nachts

24-uursverloop van ambulante systolische BD

Conclusie

Deze deelonderzoeksanalyse van de ARTS-DN-studie bij 240 patiënten met DM2 en CNS toonde dat finerenon (eenmaal daags gedoseerd in de ochtend) de SBD gedurende 24 uur, overdag en ’s nachts verminderde vanaf de studieaanvang tot 60 en/of 90 dagen vergeleken met placebo. Hoewel finerenon een korte plasmahalfwaardetijd (~2-3 uur) en geen actieve metabolieten heeft, hield de SBD-verlaging na 90 dagen gedurende 24 uur aan, inclusief ’s nachts.

Volgens de auteurs suggereren hun resultaten dat “finerenon hemodynamische effecten heeft bij patiënten met CNS en DM2 waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze kunnen worden toegeschreven aan zijn farmacokinetische eigenschappen. Deze hemodynamische effecten bieden een biologische basis voor een hogere incidentie van hypotensie, een lagere incidentie van hypertensie en een vroege scheiding van de curven voor de tijd tot de eerste cardiovasculaire events die met finerenon worden waargenomen.”

Vind dit artikel online op J Hypertens.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: