Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Prognostische waarde van herhaalde biomarkerbepalingen na ACS

Serially measured high-sensitivity cardiac troponin T, N-terminal-pro-B-type natriuretic peptide, high-sensitivity C-reactive protein, and growth differentiation factor 15 for risk assessment after acute coronary syndrome: the BIOMArCS cohort

Literatuur - Gürgöze MT, Akkerhuis KM, Oemrawsingh RM, et al. - Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2023 Apr 25;zuad042 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/ehjacc/zuad042

Introductie en methoden

Achtergrond

Voor de prognostiek bij ACS zijn verschillende veelbelovende markers naar voren gekomen, zoals NT-proBNP [1,2], CRP [1,3], en groeidifferentiatiefactor 15 (GDF-15) [4]. De meeste resultaten zijn echter gebaseerd op een enkele meting bij aanvang van de studie, waarbij geen rekening werd gehouden met de dynamiek tijdens follow-up en gedurende het klinische ziektespectrum.

Doel van de studie

Het studiedoel was om de prognostische waarde van 4 serieel gemeten biomarkers (te weten hs-cTnT, NT-proBNP, hs-CRP en GDF-15) te onderzoeken in een groot real-world-cohort van post-ACS-patiënten.

Methoden

De BIOMArCS-studie (BIOMarker study to identify the Acute risk of a Coronary Syndrome) is een Nederlands, prospectief, multicentrisch, observationeel onderzoek bij 844 patiënten >40 jaar die in het ziekenhuis waren opgenomen voor ACS (inclusief STEMI, NSTEMI en instabiele angina) met ≥1 extra cardiovasculaire risicofactor. Gedurende 1 jaar na de indexopname voor ACS ondergingen patiënten zeer frequente bloedafnames (totaal aantal monsters: 12.218; mediaan aantal monsters per patiënt: 17; IQR: 12-20). Het eerste monster tijdens de acute fase werd genomen na een mediane tijd van 14 dagen (IQR: 2-31).

Uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van cardiovasculaire sterfte of een terugkerend niet-fataal ACS-event, inclusief MI of terugkerende instabiele angina waarvoor urgente coronaire revascularisatie nodig was, gedurende 1 jaar follow-up.

Belangrijkste resultaten

Langetermijnontwikkeling van biomarkerwaarden

Associatie van serieel gemeten biomarkerwaarden met prognose

Conclusie

Deze analyse van de BIOMArCS-studie toonde dat longitudinale waarden van hs-cTnT en GDF-15, maar niet NT-proBNP en hs-CRP, sterke onafhankelijke prognostische factoren waren van de primaire uitkomstmaat (d.w.z.: cardiovasculaire sterfte of een terugkerend niet-fataal ACS-event) bij klinisch stabiele post-ACS-patiënten gedurende 1 jaar follow-up. Voorafgaand aan het optreden van de primaire uitkomstmaat steeg de GDF-15-waarde gestaag, terwijl er geen opvallende divergentie leek te zijn in de hs-cTnT-, NT-proBNP- en hs-CRP-waarden. De auteurs concludeerden daarom dat “seriële metingen het meest veelbelovend lijken voor GDF-15 om vroegtijdig inzicht te geven in een aanstaand event”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J Acute Cardiovasc Care.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: