Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ontwikkeling en validatie van SCORE2-Diabetes, een Europees 10-jaars-HVZ-risicomodel voor DM2

SCORE2-Diabetes: 10-year cardiovascular risk estimation in type 2 diabetes in Europe

Literatuur - SCORE2-Diabetes Working Group and the ESC Cardiovascular Risk Collaboration - Eur Heart J. 2023 May 29;ehad260 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/eurheartj/ehad260

Introductie en methoden

Achtergrond

Verschillende HVZ-risicovoorspellingsmodellen voor patiënten met DM2 bevatten DM-gerelateerde informatie, zoals de waarden van HbA1c en nierfunctiemarkers [1-4]. Deze DM-specifieke modellen hebben echter potentiële beperkingen voor gebruik in Europa, vooral omdat ze de grote regionale variatie in de HVZ-incidentie in Europa niet weerspiegelen [4-6]. Om deze beperkingen weg te nemen, heeft de European Society of Cardiology een poging ondernomen om de regionaal ‘geherkalibreerde’ (d.w.z.: statistisch aangepaste) Europese 10-jaarsrisicomodellen genaamd SCORE2 uit te breiden [7].

Doel van de studie

Het doel van de studie was het ontwikkelen, valideren en illustreren van SCORE2-Diabetes, een geherkalibreerd voorspellingsmodel voor het schatten van het 10-jaarsrisico op HVZ bij DM2-patiënten in Europa.

Methoden

SCORE2-Diabetes werd ontwikkeld op basis van de oorspronkelijke SCORE2-algoritmen, die conventionele risicofactoren omvatten (te weten leeftijd, geslacht, rookstatus, systolische bloeddruk (SBD), totaal cholesterol en HDL-c). Deze modellen werden aangepast voor gebruik bij DM2-patiënten door DM-gerelateerde variabelen toe te voegen (namelijk leeftijd bij DM2-diagnose, HbA1c-waarde en creatinine-gebaseerde eGFR). Hiervoor werden de gegevens van individuele deelnemers geëxtraheerd uit 4 grootschalige populatiedatasets in 7 landen (Engeland, Wales, Schotland, Frankrijk, Duitsland, Italië en de VS), die 229.460 patiënten van >40 jaar met DM2 maar zonder eerdere HVZ omvatten (43.706 HVZ-events).

De afgeleide risicomodellen werden geherkalibreerd naar 4 Europese risicoregio’s, gedefinieerd op basis van HVZ-sterftecijfers (laag, matig, hoog en zeer hoog risico). Externe validatie werd uitgevoerd met behulp van 4 gegevensregisters uit Zweden, Spanje, Malta en Kroatië, die 217.036 personen omvatten (38.602 HVZ-events). De auteurs illustreerden de variatie in het HVZ-risico bij DM2-patiënten in verschillende Europese regio’s door de geherkalibreerde modellen toe te passen op gegevens van hedendaagse populaties in elke risicoregio.

Uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van HVZ-events (cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI en niet-fatale beroerte).

Belangrijkste resultaten

Interne en externe validatie en herkalibratie

Illustratie van HVZ-risicoverdeling in Europese risicoregio’s

Conclusie

Deze studie beschreef de ontwikkeling, herkalibratie en validatie van SCORE2-Diabetes, een uitbreiding van de SCORE2-risicomodellen die op maat werd gemaakt om het 10-jaarsrisico op HVZ te voorspellen bij patiënten met DM2 in 4 verschillende Europese regio’s. SCORE2-Diabetes had een goed discriminerend vermogen en kon individuele risicoschattingen geven voor DM2-patiënten, daarbij rekening houdend met hun specifieke risicofactoren zoals leeftijd bij DM2-diagnose, HbA1c-waarde en nierfunctie.

De auteurs zijn van mening dat hun voorspellingsmodel “kan worden gebruikt om artsen en individuele patiënten te helpen als zij de intensiteit van bestaande behandelingen (zoals lipidenverlagende therapieën) bepalen of aanvullende interventies ter voorkoming van HVZ (zoals SGLT2-remmers of GLP-1RA’s) overwegen”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: