Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Combinatie van CETP-remmer plus ezetimibe vermindert LDL-c bij dyslipidemiepatiënten

Obicetrapib plus ezetimibe as an adjunct to high-intensity statin therapy: A randomized phase 2 trial

Literatuur - Ballantyne CM, Ditmarsch M, Kastelein JJP, et al. - J Clin Lipidol. 2023 May 31;S1933-2874(23)00186-1 [Online ahead of print]. doi: 10.1016/j.jacl.2023.05.098

Introductie en methoden

Achtergrond

Onder hoogrisicopatiënten met ASCVD is het gebruik van een statinebehandeling met hoge intensiteit suboptimaal en krijgt slechts een aantal gecombineerde lipidenverlagende therapie, waardoor de door richtlijnen voorgeschreven LDL-c-streefwaarden vaak niet worden gehaald [1-3]. Er is steeds meer bewijs dat aanvullende lipidenverlagende middelen, in combinatie met intensieve statinetherapie, nodig zijn om een lage LDL-c waarde te bereiken [4,5].

Eerdere studies lieten zien dat obicetrapib, een orale, selectieve cholesteryl ester transfer protein (CETP)-remmer, de LDL-c-waarde tot wel 50% verlaagde en goed werd verdragen als dit aan patiënten met dyslipidemie werd gegeven als monotherapie in combinatie met een matig- of hoogintensieve statinebehandeling [6,7].

Doel van de studie

Het studiedoel was de lipidenveranderende werkzaamheid en veiligheid te evalueren van combinatietherapie met obicetrapib en ezetimibe bij patiënten met een suboptimaal gecontroleerde LDL-c-waarde ondanks hoogintensieve statinetherapie.

Methoden

De ROSE2-studie (Study to Evaluate the Effect of Obicetrapib in Combination with Ezetimibe as an Adjunct to High Intensity Statin Therapy) was een multicentrische, placebogecontroleerde, dubbelblinde fase 2-RCT die werd uitgevoerd in de VS. Patiënten met LDL-c >70 mg/dl en triglyceriden (TG) <400 mg/dl die stabiele hoogintensieve statinetherapie (atorvastatine 40-80 mg of rosuvastatine 20-40 mg) kregen, werden gerandomiseerd naar de combinatie van obicetrapib 10 mg plus ezetimibe 10 mg (n=40), obicetrapib 10 mg alleen (n=39) of placebo (n=40) gedurende 12 weken. Exclusiecriteria waren onder andere klinisch manifeste ASCVD.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de procentuele verandering (van studieaanvang tot week 12) in de Friedewald berekende LDL-c-waarde voor de groep die obicetrapib plus ezetimibe kreeg vergeleken met de placebogroep. Secundaire werkzaamheidsuitkomstmaten waren onder andere de procentuele veranderingen (van studieaanvang tot week 12) in de LDL-c-waarde voor obicetrapib-monotherapie versus placebo en in apoB voor obicetrapib-combinatietherapie versus placebo en voor obicetrapib-monotherapie versus placebo.

Verkennende werkzaamheidsuitkomstmaten waren de procentuele veranderingen (van studieaanvang tot week 12) in andere lipiden, lipoproteïnedeeltjes, PCSK9 en het percentage deelnemers dat LDL-c<100, <70 en <55 mg/dl bereikte aan het einde van de behandeling voor de groepen die obicetrapib-combinatietherapie of -monotherapie kregen in vergelijking met de placebogroep.

De veiligheid en verdraagbaarheid werden ook beoordeeld.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid/

Veiligheid

Conclusie

De ROSE2-studie liet zien dat combinatiebehandeling met obicetrapib en ezetimibe gedurende 12 weken, als aanvulling op hoogintensieve statinetherapie, de mediane LDL-c-waarde met 63% verlaagde bij patiënten met LDL-c >70 mg/dl en TG <400 mg/dl, vergeleken met 44% voor obicetrapib-monotherapie en 6% voor placebo. Zowel obicetrapib-combinatietherapie als -monotherapie verlaagde ook de concentraties van apoB, niet-HDL-c en totale en kleine LDL-deeltjes vergeleken met placebo. De combinatie van obicetrapib plus ezetimibe was veilig en werd goed verdragen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: