Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Intensieve lichaamsbeweging door HCM-patiënten niet geassocieerd met meer sterfte of ventriculaire aritmieën

Vigorous Exercise in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy

Literatuur - Lampert R, Ackerman MJ, Marino BS, et al. - JAMA Cardiol. 2023 Jun 1;8(6):595-605. doi: 10.1001/jamacardio.2023.1042

Introductie en methoden

Achtergrond

Uit angst voor plotselinge hartdood krijgen patiënten met hypertrofische cardiomyopathie (HCM) het advies om hun lichaamsbeweging te beperken en niet aan wedstrijdsport te doen. Hierdoor bewegen HCM-patiënten minder dan de algemene bevolking en hebben ze een hogere incidentie van obesitas, meer angst en verminderd emotioneel welbevinden [1,2]. Hoewel recente richtlijnen de voordelen van lichaamsbeweging in deze populatie erkennen [3,4], is het onduidelijk of intensieve lichaamsbeweging haar risico op overlijden of ventriculaire aritmieën verhoogt.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten of intensieve lichaamsbeweging, waaronder wedstrijdsport, geassocieerd was met een verhoogd risico op levensbedreigende ventriculaire aritmieën en/of mortaliteit bij patiënten met HCM.

Methoden

De LIVE-HCM-studie (Lifestyle and Exercise in Hypertrophic Cardiomyopathy) was een internationale, prospectieve, observationele, door onderzoekers geïnitieerde cohortstudie die was ontworpen om gegevens te genereren voor het nemen van beslissingen door patiënten en artsen. In totaal werden 1660 patiënten in de leeftijd van 8-60 jaar met de diagnose duidelijke HCM (d.w.z.: fenotype-positieve personen; n=1534) of mensen met een genetische variant zonder LV-hypertrofie (d.w.z.: genotype-positieve/fenotype-negatieve personen; n=126) geïncludeerd uit 42 HCM-centra met een hoog volume.

Deelnemers aan de studie werden ingedeeld op basis van zelfgerapporteerde niveaus van lichamelijke activiteit in het afgelopen jaar: sedentaire levensstijl (n=252), matige lichaamsbeweging (n=709) of intensieve lichaamsbeweging (n=699, van wie 259 in competitieverband).

Uitkomstmaat

De vooraf gespecificeerde primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van de tijd tot overlijden, plotselinge hartstilstand met reanimatie, syncope waarvan werd bepaald dat deze zeker of waarschijnlijk werd veroorzaakt door een hartritmestoornis en terechte ICD-schokken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze prospectieve cohortstudie van patiënten met duidelijke HCM (92%) en genotype-positieve/fenotype-negatieve personen (8%) die werden behandeld in ervaren HCM-centra, hadden degenen die intensief bewogen geen hogere incidentie van sterfte of levensbedreigende ventriculaire aritmieën dan deelnemers die weinig tot matig intensief bewogen. Deelnemers aan wedstrijdsport met een hoge intensiteit hadden ook geen verhoogd geassocieerd risico op overlijden of aritmieën.

De auteurs zijn van mening dat “deze prospectieve gegevens de lang gekoesterde opvattingen tegenspreken dat intensieve en competitieve lichaamsbeweging de kans op hartritmestoornissen vergroot voor patiënten met HCM” en dat ze informatie kunnen verschaffen voor een discussie tussen de patiënt en diens arts over deelname aan intensieve lichaamsbeweging.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: