Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Serumendotheline-1-waarden als prognostische biomarker bij patiënten met HFrEF

Endothelin-1, Outcomes in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction, and Effects of Dapagliflozin: Findings From DAPA-HF

Literatuur - Yeoh SE, Docherty KF, Campbell RT et al. - Circulation. 2023 Apr 11. [Online ahead of print]. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.063327

Achtergrond

Endotheline-1 (ET-1) functioneert als een lokale paracrine en autocrine mediator [1]. De effecten van ET-1 worden gemedieerd door endotheline A (ETA)- en endotheline B (ETB)-receptoren. Deze receptoren hebben tegenovergestelde effecten. ETA-receptoren stimuleren vasoconstrictie en inflammatie, terwijl ETB-receptoren vasodilatatie en natriurese stimuleren en inflammatie remmen. Er is een associatie tussen de waarden van ET-1 in de circulatie met ernst van HF en het risico op HF-ziekenhuisopnames en mortaliteit [2-5]. Bovendien is aangetoond dat de SGLT2-remmer empagliflozine de expressie van ET-1 reguleert in gekweekte humane proximale tubulaire cellen [6]. Het is daarom mogelijk dat er een interactie is tussen endotheline en SGLT2-remmers bij patiënten met HF.

Doel van de studie

De doelen van deze studie waren om te bepalen of: (1) serum-ET-1-waarden een prognostische biomarker zijn bij patiënten met HFrEF; (2) er een relatie is tussen serum-ET-1-waarden en achteruitgang in nierfunctie bij patiënten met HFrEF; en (3) ET-1 de effecten van de SGLT2-remmer dapagliflozine modificeert .

Methoden

Voor deze analyses werden data van de DAPA-HF-studie gebruikt. DAPA-HF was een prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde studie met 4744 volwassen patiënten met HFrEF (NYHA-klassen II tot IV, LVEF ≤40%, verhoogde NT-proBNP en optimaal behandeld voor HF met medicatie en apparaten). De effecten van 10 mg dapagliflozine eenmaal daags werden vergeleken met placebo. Veneuze bloedsamples werden genomen bij randomisatie (n=3048) en na 12 maanden (n=2436). Voor deze analyse werden patiënten gestratificeerd in drie groepen volgens baseline serum-ET-1-waarden (tertiel 1: ≤3,28 pg/ml, tertiel 2: >3,28-4,41 pg/ml en tertiel 3: >4,41 pg/ml).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de samenstelling van verslechterend HF (HF-ziekenhuisopname of spoed HF-bezoek) of cardiovasculaire sterfte. Secundaire uitkomstenmaten waren: HF-ziekenhuisopname of cardiovasculaire sterfte; sterfte door alle oorzaken; en verandering in KCCQ-TSS van baseline tot 8 maanden.

Belangrijkste resultaten

ET-1-concentratie als prognostische biomarker

ET-1-concentratie en nierfunctie-afname

ET-1-concentratie en dapagliflozine

Conclusie

Met behulp van gegevens van DAPA-HF werd aangetoond dat verhoogde serum-ET-1-waarden geassocieerd zijn met slechtere klinische uitkomsten en een snellere daling in nierfunctie bij patiënten met HFrEF. Dapagliflozine had gunstige effecten op klinische uitkomsten ongeacht de concentratie van ET-1 en verlaagde de concentratie van ET-1 na 12 maanden in kleine mate.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: