Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Europese Commissie keurt cardiale myosineremmer goed voor behandeling symptomatische obstructieve HCM

Nieuws - 27 juni 2023

De cardiale myosineremmer mavacamten is goedgekeurd in alle lidstaten van de Europese Unie (EU) voor gebruik bij volwassen patiënten met symptomatische (NYHA klasse II-III) obstructieve hypertrofische cardiomyopathie (HCM). Deze goedkeuring is gebaseerd op de positieve resultaten van twee fase 3-studies, EXPLORER-HCM en VALOR-HCM. Mavacamten is een allosterische en reversibele remmer die selectief is voor cardiale myosine.

De EXPLORER-HCM en VALOR-HCM-studies waren dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase 3-studies waaraan patiënten met symptomatische, obstructieve HCM deelnamen.

In de EXPLORER-HCM-studie was het primaire eindpunt - een samengesteld functioneel eindpunt van het percentage patiënten dat een verbetering van de gemengde veneuze zuurstofspanning (pVO₂) met ≥1. 5 mL/kg/min plus verbetering in ten minste 1 NYHA-klasse of verbetering van pVO₂ met ≥3,0 mL/kg/min plus geen verslechtering in NYHA-klasse behaalde op week 30 - werd bereikt bij 37% van de patiënten die mavacamten gebruikten versus 17% bij patiënten op placebo (verschil van 19,4%, 95%CI:8,67-30,13, P=0,0005).

De VALOR-HCM studie toonde aan dat behandeling met mavacamten resulteerde in vermindering van het primaire samengestelde eindpunt - de beslissing van de patiënt om verder te gaan met SRT vóór of op week 16 of patiënten die in aanmerking bleven voor SRT op week 16. 17,9% van de patiënten behandeld met mavacamten vs. 76,8% van de patiënten in de placebogroep besloot om door te gaan met SRT vóór of op week 16 of kwam in aanmerking voor SRT op week 16 (verschil van 58,9%, 95%CI:44,0%-73,9%, P<0,0001).

Uit gepoolde veiligheidsgegevens bleek dat de meest gemelde bijwerkingen duizeligheid, dyspneu, systolische disfunctie en syncope waren.

Bron: persbericht Bristol Myers Squibb, 26 juni 2023

Deel deze pagina met collega's en vrienden: