Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer leidt niet tot verbetering van hartenergiemetabolisme in HF

Assessment of Cardiac Energy Metabolism, Function, and Physiology in Patients With Heart Failure Taking Empagliflozin: The Randomized, Controlled EMPA-VISION Trial

Literatuur - Hundertmark MJ, Adler A, Antoniades C, et al. - Circulation. 2023 May 30;147(22):1654-1669. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.062021

Introductie en methoden

Achtergrond

Hoewel SGLT2-remmers zijn verworden tot hoeksteen van de behandeling voor patiënten met HFrEF of HFpEF [1,2], blijft hun precieze cardiale werkingsmechanisme onduidelijk. Mogelijk verbetert SGLT2-remming het myocardiale energiemetabolisme [3-7].

Doel van de studie

Het studiedoel was de effecten van behandeling met empagliflozine op de myocardiale energie, serummetabolomica en cardiorespiratoire fitheid te onderzoeken bij HF-patiënten.

Methoden

De EMPA-VISION-studie (Assessment of Cardiac Energy Metabolism, Function and Physiology in Patients With Heart Failure Taking Empagliflozin) was een prospectieve, monocentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde, mechanistische RCT die werd uitgevoerd in het VK. Hierin werden 72 symptomatische patiënten met niet-ischemisch, chronisch HFrEF (LVEF ≤40%; n=36) of HFpEF (LVEF ≥50%; n=36) die adequate doses van richtlijngerichte medische HF-therapie kregen, geïncludeerd. De patiënten werden gestratificeerd in hun respectievelijke cohorten (HFrEF vs. HFpEF) en gerandomiseerd naar empagliflozine 10 mg (n=35: 17 HFrEF en 18 HFpEF) of placebo (n=37: 19 HFrEF en 18 HFpEF) eenmaal daags gedurende 12 weken.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de verandering in de cardiale fosfocreatine:ATP (PCr/ATP)-ratio vanaf de baselinewaarde tot 12 weken, zoals gemeten met magnetische resonantiespectroscopie.

Verkennende uitkomstmaten waren onder andere bepalingen van het energiemetabolisme in rust en tijdens dobutaminegeïnduceerde stress (65% van leeftijdsafhankelijke maximale hartslag), het myocardiaal triglyceridegehalte, de hartfunctie en -volumes in rust en tijdens dobutamine-stress, hartfibrosebepalingen en bloedbiomarkers gerelateerd aan effecten van geneesmiddelen op het metabolisme of de neurohormonale activering.

Belangrijkste resultaten

Primaire uitkomstmaat

Verkennende uitkomstmaten

Conclusie

De EMPA-VISION-studie liet zien dat een 12 weken durende behandeling met empagliflozine de cardiale energie, serummetabolieten geassocieerd met energiemetabolisme, de LVEF en de cardiorespiratoire fitheid niet veranderde bij patiënten met HFrEF of HFpEF vergeleken met placebo. De auteurs concluderen dat hun resultaten de ‘zuinige-brandstofhypothese’ niet bevestigen, die suggereert dat een verbeterde energievoorziening – door ketonen te gebruiken als substraat – een centraal mechanisme is achter de gunstige klinische effecten van SGLT2-remming die zijn waargenomen bij HF-patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: