Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase 2-studieresultaten van GIP-, GLP-1- en glucagonreceptoragonist voor behandeling van obesitas

Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity - A Phase 2 Trial

Literatuur - Jastreboff AM, Kaplan LM, Frías JP, et al. - N Engl J Med. 2023 Jun 26 [Online ahead of print]. doi: 10.1056/NEJMoa2301972

Introductie en methoden

Achtergrond

Om een effectieve behandeling voor obesitas te vinden, worden momenteel verschillende nutriëntgestimuleerde, hormoongebaseerde therapieën ontwikkeld die gericht zijn op de neuro-endocriene mechanismen die ten grondslag liggen aan de ziekte [1-6]. Retatrutide (LY3437943) is een drievoudige agonist gericht op de receptoren van glucoseafhankelijke insulinotrope polypeptide (GIP), GLP-1 en glucagon. Een recente fase 1b-studie liet zien dat DM2-patiënten die werden behandeld met retatrutide 12 mg circa 10% meer lichaamsgewicht verloren dan degenen die placebo kregen [7].

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de werkzaamheid, bijwerkingen en veiligheid van subcutaan retatrutide in verschillende doses en dosisescalatieschema’s bij patiënten met obesitas maar zonder DM2.

Methoden

In deze multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2-RCT uitgevoerd in de VS werden 338 volwassenen met een BMI van 30-50 kg/m² of een BMI van 27-29 kg/m² plus ≥1 gewichtsgerelateerde aandoeningen, maar zonder DM2, geïncludeerd. De deelnemers werden gerandomiseerd in een verhouding van 2:1:1:1:2:2 naar subcutaan retatrutide 1 mg, 4 mg (initiële dosis: 2 mg), 4 mg (initiële dosis: 4 mg), 8 mg (initiële dosis: 2 mg), 8 mg (initiële dosis: 4 mg) of 12 mg (initiële dosis: 2 mg), of placebo eenmaal per week gedurende 48 weken. Daarna ondergingen de patiënten een veiligheidsfollow-up van 4 weken.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de procentuele verandering in lichaamsgewicht vanaf de baselinewaarde tot 24 weken. Secundaire uitkomstmaten waren de procentuele verandering in lichaamsgewicht vanaf de baselinewaarde tot 48 weken, een gewichtsvermindering van ≥5%, ≥10% of ≥15% na 24 en 48 weken en de verandering in gewicht, BMI en middelomtrek vanaf de baselinewaarde tot 24 en 48 weken.

Beoordelingen van de veiligheid omvatten (ernstige) nadelige events.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusie

Deze fase 2-studie bij volwassen patiënten met obesitas maar zonder DM2 toonde dat behandeling met subcutaan retatrutide 12 mg eenmaal per week resulteerde in een placebogecorrigeerde LS-gemiddelde gewichtsvermindering van 16% na 24 weken en van 22% na 48 weken. Het veiligheidsprofiel van retatrutide was vergelijkbaar met dat wat eerder werd gezien met GLP-1RA’s en GIP-GLP-1-receptoragonisten. Momenteel loopt een fase 3-studie van langere duur.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: