Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase 3-studieresultaten van orale GLP-1RA voor behandeling van overgewicht en obesitas

Oral semaglutide 50 mg taken once per day in adults with overweight or obesity (OASIS 1): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial

Literatuur - Knop FK, Aroda VR, do Vale RD, et al. - Lancet. 2023 Jun 23;S0140-6736(23)01185-6 [Online ahead of print]. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01185-6

Introductie en methoden

Achtergrond

Hoewel subcutaan semaglutide 2,4 mg eenmaal per week is goedgekeurd voor de behandeling van overgewicht en obesitas, kan de beschikbaarheid van een orale formulering van deze GLP-1RA een extra therapeutische optie bieden voor deze populatie.

Doel van de studie

Het studiedoel was de werkzaamheid en veiligheid te evalueren van oraal semaglutide 50 mg eenmaal daags bij patiënten met overgewicht of obesitas maar zonder DM2.

Methoden

De OASIS 1-studie (Oral Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity) was een internationale, multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3- en superioriteits-RCT waarin 667 volwassenen met een BMI van ≥30 kg/m² of een BMI van ≥27 kg/m² met ≥1 lichaamsgewichtgerelateerde complicaties of comorbiditeiten (d.w.z.: hypertensie, dyslipidemie, obstructieve slaapapneu of HVZ), maar geen DM2, werden ingeschreven. Deelnemers werden gerandomiseerd in een verhouding van 1:1 naar oraal semaglutide opgehoogd tot 50 mg of visueel identieke placebo eenmaal daags gedurende 68 weken, als aanvulling op leefstijlinterventie. Na de behandeling ondergingen de patiënten een 7 weken durende follow-up.

Uitkomstmaten

De 2 co-primaire uitkomstmaten waren: (1) de procentuele verandering in lichaamsgewicht vanaf de baselinewaarde tot 68 weken en (2) een gewichtsvermindering van ≥5% na 68 weken (intention-to-treat-analyse). Bevestigende secundaire uitkomstmaten waren een gewichtsvermindering van ≥10%, ≥15% of ≥20% na 68 weken en de verandering vanaf de baselinewaarde tot 68 weken in door de patiënt gerapporteerde uitkomsten voor fysiek functioneren zoals beoordeeld met 2 vragenlijsten.

Beoordelingen van de veiligheid omvatten het aantal behandelingbehoevende nadelige events en ernstige nadelige events beoordeeld tot 75 weken.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusie

In de fase 3-studie OASIS 1 leidde oraal semaglutide 50 mg eenmaal daags tot een placebogecorrigeerde gemiddelde gewichtsvermindering van 13% na 68 weken bij volwassen patiënten met overgewicht of obesitas maar zonder DM2. Bovendien bereikten meer dan 3 zoveel semaglutidebehandelde patiënten een klinisch betekenisvolle vermindering van het lichaamsgewicht (≥5%) als placebobehandelde patiënten. Het veiligheidsprofiel van oraal semaglutide 50 mg was vergelijkbaar met dat van subcutaan semaglutide 2,4 mg en andere GLP-1RA’s.

Vind dit artikel online op The Lancet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: