Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vrouwen ontwikkelen coronaire atherosclerose meer dan een decennium later dan mannen

Sex and age-specific interactions of coronary atherosclerotic plaque onset and prognosis from coronary computed tomography

Literatuur - van Rosendael SE, Bax AM, Lin FY, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2023 May 11:jead094 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/ehjci/jead094

Achtergrond

Vrouwen ontwikkelen coronaire atherosclerose en maken een ACS-event door later in het leven vergeleken met mannen [1-3]. Het is onduidelijk of de ontwikkeling van coronaire plaque later begint bij vrouwen, of er een vergelijkbaar risico is tussen mannen en vrouwen en of er een andere behandelstrategie gebruikt moet worden voor vrouwen en mannen. De ‘last van de atherosclerotische plaque’ kan bepaald worden met behulp van een coronaire CT-angiografie (CCTA) en hiermee kan de intensiteit van therapie bepaald worden.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten geslachts- en leeftijdsspecifieke interacties bij het ontstaan van atherosclerose en het risico op MACE bij stabiele patiënten die een CCTA ondergingen.

-

Methoden

In deze studie werden 24950 patiënten van het CONFIRM (COronary CT Angiography EvaluatioN For Clinical Outcomes: an InteRnational Multicenter)-register geïncludeerd. Het CONFIRM-register bestond uit een groot, multicenter, internationaal, observationeel cohort, waarvan prospectief data werden verzameld van patiënten die een klinisch geïndiceerde CCTA ondergingen [4]. In deze studie werden patiënten met bekend coronairlijden uitgesloten. De Leiden CCTA-score, die de aanwezigheid, omvang, ernst, samenstelling en locatie van coronaire plaque integreert in één score, werd berekend. Een totaal van 11678 vrouwen en 13272 mannen werden gevolgd voor een mediane periode van 3,7 jaar.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was het verschil in de CCTA-score tussen vrouwen en mannen van dezelfde leeftijd. Secundaire uitkomstmaten waren verschillen in MACE, gedefinieerd als sterfte door alle oorzaken en MI.

Belangrijkste resultaten

Leiden CCTA-risicoscore

Coronairlijden en atherosclerotische plaquekarakteristieken

Conclusie

In een analyse van dit grote register met patiënten die een CCTA ondergingen ontwikkelden vrouwen 12 jaar later coronaire atherosclerose vergeleken met mannen. Een lagere Leiden CCTA score werd gedetecteerd bij vrouwen vs. mannen bij alle leeftijdscategorieën. De Leiden CCTA score was geassocieerd met MACE in beide geslachten, maar het risico op sterfte door alle oorzaken en MI was hoger bij postmenopauzale vrouwen met een Leiden CCTA score >20 vergeleken met mannen. "[Dit] kan therapeutische implicaties hebben voor de initiatie van de meest intensieve preventieve medische therapieën, zelfs bij afwezigheid van eerdere coronaire gebeurtenissen [in deze patiëntengroep]", aldus de auteurs.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J Cardiovasc Imaging.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: