Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer vermindert totale HF-events bij patiënten met HFmrEF en HFpEF

Effect of Dapagliflozin on Total Heart Failure Events in Patients With Heart Failure With Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction: A Prespecified Analysis of the DELIVER Trial

Literatuur - Jhund PS, Claggett BL, Talebi A, et al. - JAMA Cardiol. 2023 Jun 1;8(6):554-563. doi: 10.1001/jamacardio.2023.0711

Achtergrond

Studies met SGLT2-remmers zijn ontworpen om de effecten van SGLT2-remmers te bepalen op tijd tot eerste verslechtering van HF of cardiovasculaire sterfte als primaire uitkomstmaat, en HF-ziekenhuisopnames als secundaire uitkomstmaat [1-4]. Een onderzoek naar het effect van behandeling met een SGLT2-remmer op de totale last van HF, dat wil zeggen eerste en opvolgende HF-ziekenhuisopnames en urgente bezoeken voor HF en cardiovasculaire sterfte, ontbreekt nog.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten wat de effecten zijn van dapagliflozine op totale HF-events bij patiënten met HFmrEF en HFpEF.

-

Methoden

Dit was een vooraf gespecificeerde analyse van de DELIVER (Dapagliflozin Evaluation to Improve the Lives of Patients With Preserved Ejection Fraction Heart Failure)-studie. De DELIVER-studie was een dubbelblinde, event-gedreven, gerandomiseerde klinische studie, waarin 6263 patiënten met symptomatische HFmrEF/HFpEF (HF-symptomen van NYHA-klasse II-IV, LVEF >40%, verhoogde NT-proBNP-waarde) werden gerandomiseerd naar 10 mg dapagliflozine eenmaal daags of placebo. Patiënten werden gevolg voor een mediane periode van 2,3 jaar. Twee statistische methoden werden gebruikt om totale HF-events te analyseren: het LWYY-model en het joint frailty-model.

Uitkomstmaten

De vooraf gedefinieerde uitkomstmaat was de totale HF-last, gedefinieerd als aantal eerste en herhaalde episodes van verslechtering van HF en cardiovasculaire sterfte. Dit verschilt met de DELIVER-studie, waarin de primaire uitkomstmaat een samenstelling was van tijd tot eerste verslechtering van HF of cardiovasculaire sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Dapagliflozine verminderde het risico op totale HF-events (eerste en herhaalde events) in vergelijking met placebo bij patiënten met HFmrEF en HFpEF. Dit voordeel was consistent in verschillende subgroepen van patiënten, inclusief over het gehele spectrum van EF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: